สำนักงานท่าเรือเชียงของ


หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
โทร. 0-5377-7455 โทรสาร 0-5377-7455
สำนักงานท่าเรือภูมิภาค


การท่าเรือแห่งประเทศไทย เลขที่ 444 ถนนท่าเรือ คลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ 0-2269-5421,0-2269-5422, 0-2269-5325 โทรสาร 0-2269-5500