ผู้บริหารและพนักงานร่วมสรงน้ำพระพุทธสมุทรมงคลเขตต์ | กทท. ซ้อมแผนฉุกเฉินด้านสาธารณสุข | การเรียกค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง | ผู้บริหารระดับสูงในสังกัด คค. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร | อฝบส. ต้อนรับอาจารย์และนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา |


วันที่ 27 พฤษภาคม 2558