กทท. ทำพิธีลงนามสัญญาจ้างผู้จัดการสหกรณ์ กทท. คนใหม่ | News Wave ประจำเดือนเมษายน 2554 | การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะทำการบังคับใช้ ระเบียบ กทท. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการนำสินค้าขาออก ตู้สินค้าขาออกและตู้สินค้าเปล่าผ่านเข้าหรือนำออกนอกเขตศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 | กทท. จัดพิธีปล่อยเรือลงน้ำ (เรือท่าเรือ 120) | อวยพรปีใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม |


วันที่ 03 กันยายน 2557