๖๐ ปี การท่าเรือฯ มอบอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม | กทท. ต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด | กทท. ร่วมกิจพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของของแผ่นดิน | บรรยายเตรียมความพร้อมโครงการสืบสานปณิธานกีฬาสมเด็จย่าและมอบไออุ่นแก่เด็กด้อยโอกาส |


วันที่ 19 ธันวาคม 2557