มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ | รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม | กทท. จัดพิธีทำบุญวันวิสาขบูชา | พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลภายใน กทท. | ประกวดการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ลดอัตราธรรมเนียมการใช้บริการ ณ ท่าเรือเชียงแสนแห่งใหม่ |


วันที่ 28 มกราคม 2558