โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กทท. | กทท. จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ท่าเรือระนอง | กทท. ตอบรับนโยบายรัฐ คุมเข้มนำสุนัขออกนอกพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ | การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2554 | โครงการ “ เสริมสร้างความผูกพันองค์กรของพนักงาน กทท.” ประจำปีงบประมาณ 2558 |


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558