การประกวดวาดภาพ โครงการ "ท่าเรือในฝัน .... ใกล้บ้านฉัน" | กทท. เข้าร่วมในพิธีลงนามสัญญาจ้างผู้รับเหมาโครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) | กทท. เข้าร่วมพิธีเปิด “สวน 80 พรรษา มหาราชินี 100 ปี คมนาคม” | การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง | ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การหยุดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ |


วันที่ 24 เมษายน 2557