ประกาศ เรื่อง การงดเรียกเก็บค่าบริการนำสินค้าหรือตู้สินค้าขาเข้าออกนอกเขตท่าเรือกรุงเทพ ในช่วงเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ของวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ | มิตรผลมอบเงินสนับสนุนทีมฟุตซอล กทท. | การท่าเรือแห่งประเทศไทยร่วมลงนามซุปเปอร์ริช | โครงการสัมมนาพิเศษเชิงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ กทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ | ผู้บริหาร กทท. เข้าร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ทำเนียบรัฐบาล |


วันที่ 18 กันยายน 2557