การท่าเรือแห่งประเทศไทย แจกถุงยังชีพ 2,000 ชุด แก่ผู้ประสบภัยใน จ.ปทุมธานี | กทท. ให้การต้อนรับโรงเรียนรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่42 | กทท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกรมคมนาคมมณฑลกวางตุ้ง | สถาบันการบินพลเรือนรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน | การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ |


วันที่ 31 กรกฎาคม 2558