กทท. จัดการแข่งขันเทนนิสภายใน ประจำปี 2556 | มอบเงินสนับสนุนกองทุนวิเชียรมณีฉาย | กทท.เสริมคันป้องกันน้ำท่วมเพิ่มเติม ทางเข้าด่านตรวจสอบเขื่อนตะวันตก-ออก | กทท. เปิดการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2555 | กทท. ลงนามในสัญญาสนับสนุนแก่สมาคมรักบี้ฟุตบอลฯ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท |


วันที่ 01 กรกฎาคม 2558