กทท. มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน | มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ | กทท. ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก STMT, Jakarta อินโดนีเซีย | อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม | กทท. มอบเงินสนับสนุนจัดหาเครื่องมือแพทย์ รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร |


วันที่ 04 พฤษภาคม 2558