การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day” | กทท. มอบเงินสนับสนุนการจัดสร้าง “ศูนย์ให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว” ของ สน.ท่าเรือ | กทท. สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนปทุมคงคา | กทท.จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างผู้อำนวยการ กทท. | โครงการเสริมสร้างความผูกพันองค์กรฯ ประจำปีงบ ’57 ในพื้นที่นำร่องสุดท้าย ณ ทลฉ. |


วันที่ 01 เมษายน 2558