กทท. จัดพื้นที่จอดรถ พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการประชาชน


วันที่ 11 ตุลาคม 2560