กทท. เตรียมจัดพิธีต้อนรับ-ส่งคณะเยาวชน โครงการเรือเยาวชนฯ ปี 2560


วันที่ 30 ตุลาคม 2560

 

          การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เตรียมจัดพิธีต้อนรับ-ส่งคณะเยาวชน โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2560 โดยเรือ NIPPON MARU จะเข้าเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือโอบี ท่าเรือกรุงเทพ และมีพิธีการต้อนรับฯ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีฯ

          ส่วนในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. จะมีการเปิดเรือให้กับครอบครัวเจ้าภาพและผู้สนใจสามารถขึ้นชมเรือได้ (Open Ship) และจะมีพิธีการส่งคณะฯ ในเวลา 15.30 น. ทั้งนี้ จึงขอเชิญผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

          สำหรับโครงการเรือเยาวชนฯ เป็นโครงการที่มีการคัดเลือกเยาวชนอายุ 18 – 30 ปี จากประเทศในกลุ่มอาเซียน 11 ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วัฒนธรรม และเรียนรู้ร่วมกันบนเรือ โดยเรือ NIPPON MARU มีกำหนดออกเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียในลำดับต่อไป