การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน 53 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 09 เมษายน 2562]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุดและเสื่อมสภาพไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานอีกของกองบริการงานช่าง ฝ่ายการช่าง จำนวน 53 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 02 เมษายน 2562]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 56 รายการ (ยางประกับเขื่อน) ของแผนกท่า กองบริการท่า โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์ (น้ำหนักประมาณ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม)
[ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562]
      ด้วยคณะกรรมการขายกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้ว การท่าเรือแห่งประเทศไทย จะทำการขายกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์ (น้ำหนักประมาณ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม) โดยวิธียื่นซองเสนอราคา กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ กำหนดรับซองเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. และเปิดซองตัดสินเวลา ๑๐.๓๕ น. วันเดียวกัน ณ ห้องประชุมกองพัสดุ ชั้น ๖ อาคารที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๓๖๑ รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๓๖๑ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ และไม่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๑๐ รายการ รวมจำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ พัสดุชำรุดที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า STAMFORD 35 KV เรือโรงงาน ๒ จำนวน ๑ เครื่อง ๒.เครื่องเชื่อม MILLER ขนาด 40 VOLT เรือโรงงาน ๒ จำนวน ๑ เครื่อง ๓.เครื่องยนต์ เรือท่าเรือ ๑๐๒ WARTSILA SCAM 420 HP จำนวน ๑ เครื่อง พัสดุชำรุดที่ไม่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๑๐ รายการ ดังนี้ ๑.เครื่อง MITSUBISHI เรือน้ำมัน ๒ จำนวน ๑ เครื่อง ๒.เครื่องยนต์ เรือท่าเรือ ๑๐๙ CATERPILA 270 HP จำนวน ๑ เครื่อง ๓.เครื่องดับเพลิงประจำเรือท่าเรือ ๑๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง ๔.ใบจักรเรือท่าเรือ ๑๐๙ จำนวน ๑ ใบ ๕.ถังดับเพลิง จำนวน ๘๑ ใบ ๖.จอคอมพิวเตอร์ ๓ จอ ยี่ห้อ Super ๒ จอ และยี่ห้อ Nec ๑ จอ รวมจำนวน ๓ เครื่อง ๗.โทรสาร ยี่ห้อ Sharp จำนวน ๑ เครื่อง ๘.โทรศัพท์ ยี่ห้อ Data pont จำนวน ๑ เครื่อง และยี่ห้อ Fujitel จำนวน ๑ เครื่อง รวมจำนวน ๒ เครื่อง ๙.เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Hp Laser Jet จำนวน ๑ เครื่อง ๑๐.หลอดไฟ จำนวน ๑ ลัง รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ ของ แผนกซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง 3 กองซ่อมเครื่องมือ ทุ่นแรง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ ของ แผนกซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง 3 กองซ่อมเครื่องมือ ทุ่นแรง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2562]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะจำหน่ายเรือรับเชือก 12 จำนวน 1 ลำ และแพชูชีพ จำนวน 1 แพ ของแผนกเรือ กองบริการท่า โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2562]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทน้ำมันเก่า ใช้แล้ว จำนวน 45 ถัง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทเรือลากจูง 107 และทรัพย์สินประจำเรือ จำนวน 6 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา (ครั้งที่ 3) รายละเอียด

Total 402 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 41 Next »

ใส่หมายเลขหน้าที่ต้องการ :