การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทเรือลากจูง 107 และทรัพย์สินประจำเรือ จำนวน 6 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 134 รายการ ของกองปฏิบัติการสินค้า 3 โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทโรลสลิง Hoist เป็นอะไหล่เก่า ไม่มีบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 16 ชิ้น ของแผนกเครื่องมือทุ่นแรง กองท่าบริการตู้สินค้า 1,2 โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๕๕ รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 08 พฤษภาคม 2561]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 30 รายการ ของแผนกวางแผนระบบตู้สินค้า กองท่าบริการตู้สินค้า 2 โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2561]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 81 รายการ ของกองคลังสินค้า โดยวิธียื่นซองเสนอราคา นซองเสนอราคา รายละเอียด
ขอเลื่อนการขายทอดตลาด วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ฯลฯ ใช้แล้ว (ขององค์การฟอกหนัง)
[ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2561]
     ตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การขายทอดตลาด วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ฯลฯ ใช้แล้ว (ขององค์การฟอกหนัง) โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๘๐๒ อาคาร A ชั้น ๘ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด อาคารการท่าเรือแห่งประเทศไทย รายละเอียด
การขายทอดตลาด วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ฯลฯ ใช้แล้ว (ขององค์การฟอกหนัง)
[ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561]
     ขายทอดตลาด วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ฯลฯ ใช้แล้ว (ขององค์การฟอกหนัง) โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดอาคารและโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในอาคาร
[ประกาศ ณ วันที่ 02 มีนาคม 2561]
     ขายทอดตลาดอาคารและโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในอาคาร โดยวิธียื่นซองเสนอราคาซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ๑. อาคารที่ทำการกองบริการ (ปากน้ำ) และต่อเติมอาคารที่ทำการกองบริการ รวมทั้งทรัพย์สินซึ่งอยู่ในอาคาร จำนวน ๑ หลัง ๒. อาคารริมน้ำของแผนกสำรวจร่องน้ำ จำนวน ๑ หลัง ๓. โรงรถ จำนวน ๑ หลัง ๔. ป้อมยาม จำนวน ๑ หลัง รายละเอียด
การขายทอดตลาดโรงคลุมสินค้าเหล็กใช้แล้ว (ครั้งที่ ๒)
[ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561]
     ขายทอดตลาดโรงคลุมสินค้าเหล็กใช้แล้ว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด

Total 369 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 37 Next »

ใส่หมายเลขหน้าที่ต้องการ :