การขายทอดตลาดสินค้าชำระอากร ชนิดสินค้า ทรายหยาบสีเทา
[ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560]
      ด้วยคณะกรรมการขายทอดตลาดสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จะทำการขายทอดตลาดสินค้าชำระภาษีอากร ชนิดสินค้าเป็น ทรายหยาบสีเทา (THICK SAND MIXING BOTTOM ASH FOR COAL) จำนวน 237 Bags น้ำหนัก 237,000 ก.ก. โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การจำหน่ายทรัพย์สิน พัสดุคุมจำนวน และพัสดุคงคลัง ของกองการท่า จำนวน 73 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560]
     ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ รายละเอียด
จำหน่ายทรัพย์สินเสื่อมสภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์ ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๕ รายการ ครั้งที่ ๓
[ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560]
     ขายทอตลาดพัสดุใช้แล้วที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๕ รายการ ครั้งที่ ๓ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๘๕,๔๓๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ พัสดุชำรุดที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๕ รายการ ดังนี้ ๑.เรือร่องน้ำ ๑๔ (เรือหยั่งน้ำไฟเบอร์กลาส) จำนวน ๑ ลำ ๒.เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ยามาฮ่า รุ่น 150 AETL#6G4-306808 จำนวน ๑ เครื่อง ๓.เรือวางทุ่น (ท่าเรือ ๑๐๓) *ระบบสูบ* จำนวน ๑ ลำ ๔.ระบบไฮดรอลิกส์สำหรับควบคุมเครนบนเรือ เรือท่าเรือ ๑๐๓ จำนวน ๑ รายการ ๕.มอเตอร์พร้อมระบบควบคุมหางเสือเรือท่าเรือ ๑๐๓ จำนวน ๑ รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 09 สิงหาคม 2560]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทอะไหล่เก่ารถเครื่องมือทุ่นแรงเสื่อมสภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ครั้งที่ 2 รายละเอียด
จำหน่ายรถยนต์ส่วนกลางที่เสื่อมสภาพ จำนวน 4 คัน
[ประกาศ ณ วันที่ 09 สิงหาคม 2560]
     จะจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลางที่เสื่อมสภาพ จำนวน 4 คัน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ 1. รถยนต์ตู้นั่ง 4 ตอน ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HIACE รหัสทรัพย์สิน 3600000173 2. รถกระบะบรรทุก ยี่ห้อ NISSAN รุ่น BIG M รหัสทรัพย์สิน 3600000102 3. รถบรรทุกเล็ก ยี่ห้อ NISSAN รุ่น BIG M รหัสทรัพย์สิน 3600000069 4. รถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ HINO รหัสทรัพย์สิน 3600000030 รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 32 รายการ ของแผนกตรวจสอบสินค้า ผู้ตรวจการท่า รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทแบตเตอรี่เก่า ขนาด 12 VDC
[ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560]
     จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทแบตเตอรี่เก่าขนาด 12 VDC จำนวน ๕๓ ลูก ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และมีข้อกำหนดเงื่อนไข ดังนี้ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทอะไหล่เก่ารถเครื่องมือทุ่นแรงเสื่อมสภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 50 รายการ รายละเอียด
ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๑๗ รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคาดังนี้ รายการที่ รายละเอียดทรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวน จำนวน ๑ เครื่องปรับอากาศแยกส่วน แบบตั้งพื้นเทรน ๔๙๒๐๐ BTU ๑ เครื่อง ๒ เครื่องปรับอากาศแยกส่วน แบบตั้งพื้นเทรน ๖๐๗๐๐ BTU ๑ เครื่อง ๓ เครื่องปรับอากาศแยกส่วน แบบตั้งพื้นเทรน ๗๙๘๐๐ BTU ๑ เครื่อง ๔ เครื่องปรับอากาศแยกส่วน แบบตั้งพื้นเทรน ๒๔๐๐๐ BTU ๑ เครื่อง ๕ เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแคร์เรียร์ ๓๖๐๐๐ BTU พร้อมพัดลม ๑ เครื่อง ๖ เครื่องปรับอากาศ TRANE ๔๙๐๐๐ บีทียู แบบแยกส่วน ๑ เครื่อง ๗ และ ๘ หม้อต้มกาแฟขนาดใหญ่ ๒ หม้อ ๙ ปั๊มน้ำ “SPECK” ขนาด ๒๕๐๐ ลิตร/ชม.พร้อมถัง ๑ เครื่อง ๑๐ เครื่องคิดเลขไฟฟ้า “ฟาซิท” ๑๒ หลัก ๑ เครื่อง ๑๑ เครื่องคิดเลขไฟฟ้า “ซิติเซ็น” ๑๒ หลัก รุ่น ๓๕๕ ๑ เครื่อง ๑๒ เครื่องคิดเลขไฟฟ้า “CASIO” ๑๔ หลัก ๑ เครื่อง ๑๓ เครื่องปรับอากาศ NET ๕๖๒๕๐ BTU รุ่น NEP/NEC๕๖ ๑ เครื่อง ๑๔ เครื่องปรับอากาศ NET ๕๖๒๕๐ BTU รุ่น NEP/NEC ๕๖ ๑ เครื่อง ๑๕ เก้าอี้หัวหน้าแผนก ๑ ตัว ๑๖ ตู้เก็บเอกสารชนิด ๒ บาน ๑ ตู้ ๑๗ เครื่องปรับอากาศ “เนท” ๒๐๐๐๐ BTU พร้อมพัดลม ๑ เครื่อง รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทน้ำมันเก่าใช้แล้ว (ถัง 200 ลิตร) จำนวน 200 ถัง รายละเอียด

Total 346 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 35 Next »

ใส่หมายเลขหน้าที่ต้องการ :