การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 56 รายการ (ยางประกับเขื่อน) ของแผนกท่า กองบริการท่า โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดพัสดุ ท่าเรือแหลมฉบัง
[ประกาศ ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2562]
     จำหน่ายทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่ได้ใช้งาน จำนวน 24 รายการ ของ ทลฉ. รายละเอียด
การขายทอดพัสดุ ท่าเรือแหลมฉบัง
[ประกาศ ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2562]
     การจำหน่ายเก้าอี้สำนักงาน กองการช่าง จำนวน 16 ตัว รายละเอียด
การขายทอดพัสดุ ท่าเรือแหลมฉบัง
[ประกาศ ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2562]
     การจำหน่ายครุภัณฑ์ และเครื่องใช้สำนักงานที่ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน ประจำบ้านพัก/ห้องพัก พนักงาน ศสฉ.และที่ กบค. รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทยางและแบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งาน รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน 53 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 09 เมษายน 2562]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุดและเสื่อมสภาพไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานอีกของกองบริการงานช่าง ฝ่ายการช่าง จำนวน 53 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 02 เมษายน 2562]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 56 รายการ (ยางประกับเขื่อน) ของแผนกท่า กองบริการท่า โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์ (น้ำหนักประมาณ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม)
[ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562]
      ด้วยคณะกรรมการขายกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้ว การท่าเรือแห่งประเทศไทย จะทำการขายกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์ (น้ำหนักประมาณ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม) โดยวิธียื่นซองเสนอราคา กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ กำหนดรับซองเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. และเปิดซองตัดสินเวลา ๑๐.๓๕ น. วันเดียวกัน ณ ห้องประชุมกองพัสดุ ชั้น ๖ อาคารที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๓๖๑ รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๓๖๑ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ และไม่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๑๐ รายการ รวมจำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ พัสดุชำรุดที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า STAMFORD 35 KV เรือโรงงาน ๒ จำนวน ๑ เครื่อง ๒.เครื่องเชื่อม MILLER ขนาด 40 VOLT เรือโรงงาน ๒ จำนวน ๑ เครื่อง ๓.เครื่องยนต์ เรือท่าเรือ ๑๐๒ WARTSILA SCAM 420 HP จำนวน ๑ เครื่อง พัสดุชำรุดที่ไม่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๑๐ รายการ ดังนี้ ๑.เครื่อง MITSUBISHI เรือน้ำมัน ๒ จำนวน ๑ เครื่อง ๒.เครื่องยนต์ เรือท่าเรือ ๑๐๙ CATERPILA 270 HP จำนวน ๑ เครื่อง ๓.เครื่องดับเพลิงประจำเรือท่าเรือ ๑๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง ๔.ใบจักรเรือท่าเรือ ๑๐๙ จำนวน ๑ ใบ ๕.ถังดับเพลิง จำนวน ๘๑ ใบ ๖.จอคอมพิวเตอร์ ๓ จอ ยี่ห้อ Super ๒ จอ และยี่ห้อ Nec ๑ จอ รวมจำนวน ๓ เครื่อง ๗.โทรสาร ยี่ห้อ Sharp จำนวน ๑ เครื่อง ๘.โทรศัพท์ ยี่ห้อ Data pont จำนวน ๑ เครื่อง และยี่ห้อ Fujitel จำนวน ๑ เครื่อง รวมจำนวน ๒ เครื่อง ๙.เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Hp Laser Jet จำนวน ๑ เครื่อง ๑๐.หลอดไฟ จำนวน ๑ ลัง รายละเอียด

Total 407 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 41 Next »

ใส่หมายเลขหน้าที่ต้องการ :