การขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น
[ประกาศ ณ วันที่ 07 พฤษภาคม 2557]
      ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 07 พฤษภาคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทโซ่บังคับทุ่นผูกเรือใช้แล้ว และหลักผูกเรือกลางน้ำใช้แล้ว ชั่งน้ำหนักตามจริง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทน้ำมันเก่าใช้แล้ว (ถัง 200ลิตร) จำนวน 607 ถัง ถังเปล่า (ถัง 200 ลิตร) จำนวน 50 ถัง และไส้กรองเก่าใช้แล้ว จำนวน 35 ถัง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ใช้แล้ว จำนวน ๑ คัน
[ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2557]
     มีความประสงค์จะขายทอดตลาด รถจักรยานยนต์ ๔ จังหวะ “JRD” รุ่น SURF – Z ทะเบียน มงบ ๑๙๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัึสดุใช้แล้ว ประเภทรถหัวลากพ่วงตู้สินค้า ตราอักษร OTTAWA ขนาด 30 เมตริกตัน จำนวน 10 คัน หมายเลข 3040,3050,3054,3062,3064,3066,3068,3070,3072,3074 โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ครั้งที่ 3 รายละเอียด
การขายกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์ (น้ำหนักประมาณ ๒๓,๕๘๑ กิโลกรัม)
[ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2557]
     ขายกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์ (น้ำหนักประมาณ ๒๓,๕๘๑ กิโลกรัม) โดยวิธียื่นซองเสนอราคา กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ กำหนดรับซองเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. และเปิดซองตัดสินเวลา ๑๐.๓๕ น. วันเดียวกัน ณ ห้องประชุมกองพัสดุ ชั้น ๖ อาคารที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทเศษเหล็ก และสลิงเก่าใช้แล้ว จำนวน 1 กอง ชั่งน้ำหนักตามจริง รายละเอียด
ทั้งหมด 194 ข่าว : 25 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ]