การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนชำรุด จำนวน 109 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินชำรุด จำนวน 20 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทรถพ่วงบรรทุก ขนาด 20 ตัน และ30 ตัน จำนวน 4 คัน หมายเลข รพ.204, 304, 306 และ ชตส.058 รายละเอียด
ยกเลิกการประกาศการขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จากการใช้งานประจำบ้านพัก/ห้องพักพนักงาน ศสฉ.และครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน กบค.
[ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2557]
      มีความประสงค์จะประกาศยกเลิกการการขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จากการใช้งานประจำบ้านพัก/ห้องพักพนักงาน ศสฉ. และครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน กบค. ตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
การเลื่อนกำหนดยื่นซองเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว พัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้งาน ออกจากบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 17 รายการ ของแผนกโรงไฟฟ้า กองบริการงานช่าง
[ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2557]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขอเลื่อนกำหนดยื่นซองเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้งาน ออกจากบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 17 รายการ ของแผนกโรงไฟฟ้า กองบริการงานช่าง (บัญชีรายการแนบ) โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๘๓ รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๘๓ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว พัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้งาน ออกจากบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 17 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้งาน ออกจากบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 17 รายการ ของแผนกโรงไฟฟ้า กองบริการงานช่าง (บัญชีรายการแนบ) โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายการขายทอดตลาดของแผนกโรงไฟฟ้า รายการที่ ชื่อรายการ วันขึ้นบัญชี จำนวน 1. โต๊ะเก้าอี้ระดับ 3 – 5 24.11.1992 1 ตัว 2. โต๊ะเก้าอี้ระดับ 3 – 5 24.11.1992 1 ตัว 3. โต๊ะเก้าอี้เสมียน 11.02.1976 1 ตัว 4. เครื่องปรับอากาศ Trane ขนาด 77000 BTU พร้อมพัดลมฯขนาด 16 นิ้ว 30.09.1998 1 เครื่อง 5. เครื่องปรับอากาศ Trane ขนาด 77000 BTU พร้อมพัดลมฯขนาด 16 นิ้ว 30.09.1998 1 เครื่อง 6. ปรับปรุง Switchgear พร้อมอุปกรณ์ประกอบแผง (ติดตั้งที่ รฟ.) 30.09.1992 1 งาน 7. ปรับปรุง Switchgear พร้อมอุปกรณ์ประกอบแผง (ติดตั้งที่ รฟ.) 30.09.1992 1 งาน 8. ปรับปรุง Switchgear พร้อมอุปกรณ์ประกอบแผง (ติดตั้งที่ รฟ.) 30.09.1992 1 งาน 9. ปรับปรุง Switchgear พร้อมอุปกรณ์ประกอบแผง (ติดตั้งที่ รฟ.) 30.09.1992 1 งาน 10. ปรับปรุง Switchgear พร้อมอุปกรณ์ประกอบแผง (ติดตั้งที่ รฟ.) 30.09.1992 1 งาน 11. ปรับปรุง Switchgear พร้อมอุปกรณ์ประกอบแผง (ติดตั้งที่ รฟ.) 30.09.1992 1 งาน 12. ปรับปรุง Switchgear พร้อมอุปกรณ์ประกอบแผง (ติดตั้งที่ รฟ.) 30.09.1992 1 งาน 13. High Voltage Switchgear 12 KV 630 A แบบ Minioit พร้อมอุปกรณ์ Calor Emag (ติดตั้งที่ รฟ. ) 30.09.1992 1 งาน 14. ตู้สวิทช์เกียพร้อมเบรกเกอร์ (Vacuum Circuit Breaker With Switch) 30.06.2002 1 ตู้ 15. ตู้สวิทช์เกียพร้อมเบรกเกอร์ (Vacuum Circuit Breaker With Switch) 30.06.2002 1 ตู้ 16. ตู้สวิทช์เกียพร้อมเบรกเกอร์ (Vacuum Circuit Breaker With Switch) 30.06.2002 1 ตู้ 17. ถังน้ำสแตนเลส สำหรับใช้น้ำหล่อเย็นเครื่องอัดลม 1-2 03.04.1989 1 ถัง รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ จำนวน 10 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2557]
     มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ จำนวน 10 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. ทุ่นไฟ ขนาด 2.30 เมตร (ทำด้วยไฟเบอร์) จำนวน 2 ทุ่น 2. ทุ่นไฟเครื่องหมายทางเรือพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2.30 เมตร จำนวน 3 ทุ่น 3. โต๊ะพิมพ์ดีดพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด 4. พัดลมแบบตั้งโต๊ะ “ฮิตาชิ” ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 ตัว 5. พัดลมแบบตั้งโต๊ะ “มิตซูบิชิ” ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 ตัว 6. พัดลมติดผนังส่ายได้รอบตัว “ฮิตาชิ” ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 ตัว 7. พัดลมติดผนัง “ฮิตาชิ” ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 ตัว รายละเอียด
ทั้งหมด 231 ข่าว : 29 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ]