การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทยางชำรุดเนื่องจากการใช้งานของรถเครื่องมือทุ่นแรง จำนวน 3 กอง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายรถกระบะช่วงยาว TOYOTA HILUX แบบ LN852 – TRMRST ขนาด ๒๔๔๖ ซีซี จำนวน ๑ คัน ให้แก่พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
[ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560]
     ขายรถกระบะช่วงยาว TOYOTA HILUX แบบ LN852 – TRMRST ขนาด ๒๔๔๖ ซีซี จำนวน ๑ คัน ให้แก่พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ประสงค์จะซื้อนำไปใช้งาน กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา ๑๐.๓๕ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ กองบริการ ฝ่ายการร่องน้ำ ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รายละเอียด
การขายรถยนต์นั่งกระบะ ๔ ประตู ISUZU ขนาด ๒๔๙๙ ซีซี จำนวน ๑ คัน ให้แก่พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
[ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560]
     ขายรถยนต์นั่งกระบะ ๔ ประตู ISUZU ขนาด ๒๔๙๙ ซีซี จำนวน ๑ คัน ให้แก่พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ประสงค์จะซื้อนำไปใช้งาน กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา ๑๐.๕๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ กองบริการ ฝ่ายการร่องน้ำ ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2560]
     ประเภทหัวลากพ่วงตู้สินค้า หมายเลข รหล.3081 จำนวน 1 คัน และรถยกตู้สินค้าเปล่า หมายเลข รตป.740 และ741 จำนวน 2 คัน ของแผนกรถเครื่องมือทุ่นแรง รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2560]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สิน และพัสดุคุมจำนวนชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 84 รายการ ของแผนกป้องกันอุบัติภัย และกองรักษาความปลอดภัย รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560]
     ประเภททรัพย์สินชำรุด และหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 220 รายการ ของกองปฏิบัติการสินค้า 1 รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560]
     ประเภททรัพย์สินชำรุด และหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 273 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560]
     ประเภทอะไหล่เก่ารถเครื่องมือทุ่นแรงเสื่อมสภาพไม่ได้ใช้ประโยขน์ จำนวน 13 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว รายการซากพัสดุซึ่งเป็นอุปกรณ์ลิฟท์โดยสารของอาคารฝ่ายการช่าง จำนวน 5 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560]
     มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว รายการซากพัสดุซึ่งเป็นอุปกรณ์ลิฟท์โดยสารของอาคารฝ่ายการช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.มอเตอร์ขับลิฟท์ จำนวน 1 ตัว และชุดขาตั้งเหล็กของมอเตอร์ (น้ำหนักประมาณ 200 กิโลกรัม) 2.ตู้ควบคุมการทำงานของลิฟท์ 3.ปุ่มกดและไฟบอกตำแหน่งชั้นลิฟท์ (น้ำหนักรายการที่ 2 และ 3 รวมกันประมาณ 700 กิโลกรัม) 4.สลิงขับลิฟท์พร้อมหัวสลิง 5.สลิง Governor (น้ำหนักรายการที่ 4 และ 5 รวมกันประมาณ 100 กิโลกรัม) รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทเครื่องมือทุ่นแรงและโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ที่เสื่อมสภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 5 รายการ รายละเอียด

Total 364 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 37 Next »

ใส่หมายเลขหน้าที่ต้องการ :