การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว เครื่องปรับอากาศเก่า จำนวน 8 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2558]
     จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ - เครื่องปรับอากาศเก่า จำนวน 8 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงชนิด RUM and Load Break Switch Gear จำนวน 4 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 03 มิถุนายน 2558]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ - อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงชนิด RUM and Load Break Switch Gear จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
การจำหน่ายเสาไฟถนนพร้อมโคมไฟ
[ประกาศ ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2558]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ - เสาไฟถนน 503 ต้น - โคมไฟ 700 ดวง รายละเอียด
ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ จำนวน 2 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558]
     มีความประสงค์จะประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ จำนวน 2 รายการ ตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด
การจำหน่ายพัสดุคงคลังที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558]
     ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558]
     ประเภทรถยกตู้สินค้าเปล่าใช้แล้ว ขนาดยกได้ไม่น้อยกว่า 7 เมตริกตัน ตราอักษร CVS-FERRARI รุ่น 258.6 จำนวน 4 คัน หมายเลข รตป.736, 737, 738 และ 739 พร้อมอะไหล่ที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558]
     ประเภทรถบรรทุกใช้แล้ว ตราอักษร ISUZU จำนวน 2 คัน หมายเลข รบ.207, 208 ตราอักษร HINO จำนวน 8 คัน หมายเลข 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว แบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว จำนวน 9 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2558]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว แบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว จำนวน 9 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ซึ่งมีรายละเอียดพัสดุใช้แล้วดังนี้ รายการที่ 1 แบตเตอรี่ขนาด 35 แอมป์ จำนวน 2 ลูก รายการที่ 2 แบตเตอรี่ขนาด 60 แอมป์ จำนวน 2 ลูก รายการที่ 3 แบตเตอรี่ขนาด 65 แอมป์ จำนวน 1 ลูก รายการที่ 4 แบตเตอรี่ขนาด 70 แอมป์ จำนวน 15 ลูก รายการทั่ 5 แบตเตอรี่ขนาด 85 แอมป์ จำนวน 1 ลูก รายการที่ 6 แบตเตอรี่ขนาด 90 แอมป์ จำนวน 1 ลูก รายการที่ 7 แบตเตอรี่ขนาด 100 แอมป์ จำนวน 17 ลูก รายการที่ 8 แบตเตอรี่ขนาด 150 แอมป์ จำนวน 10 ลุก รายการที่ 9 แบตเตอรี่ขนาด 225 แอมป์ จำนวน 2 ลูก รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ทรัพย์สิน พัสดุคุมจำนวน ของกองบริการ 23 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558]
      การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ - ทรัพย์สิน พัสดุคุมจำนวน ของกองบริการ 23 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ทรัพย์สิน และพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว ออกจากบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 34 รายการ ของแผนกซ่อมสร้าง
[ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2558]
     ขายทอดตลาดทรัพย์สิน และพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว ออกจากบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 34 รายการ ของแผนกซ่อมสร้าง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ซึ่งมีรายละเอียดรายการขายทอดตลาดดังนี้ 1. กรรไกรตัดเหล็ก “RECORD” ตัดเหล็กขนาด 4 หุน จำนวน 2 รายการ 2. เก้าอี้เขียนแบบ จำนวน 3 รายการ 3. เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า “โอลิมเปีย” 2 ภาษา จำนวน 1 รายการ 4. เครื่องปรับอากาศแยกส่วนตั้งพื้น PENN จำนวน 1 รายการ 5. เครื่องปรับอากาศแยกส่วนตั้งพื้น PENN 25,600 BTU จำนวน 1 รายการ 6. เครื่องทำน้ำเย็นแบบขวดครอบ “สแตนดาร์ด” จำนวน 1 รายการ 7. เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า “แบลคแอนด์เอกเกอร์” รุ่น P57-21 จำนวน 1 รายการ 8. เครื่องสูบน้ำอิเลคทริม 40 แรงม้า จำนวน 2 รายการ 9. เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 12 นิ้ว ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 2 รายการ 10. เครื่องสูบน้ำอิเลคทริม ขนาด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 11. เครื่องสูบน้ำเฮปต้า ขนาด 12 นิ้ว มอเตอร์ 40 แรงม้า จำนวน 1 รายการ 12. มอเตอร์อีเลคทริม ขนาด 40 แรงม้า 380 – 400 โวลท์ จำนวน 1 รายการ 13. มอเตอร์อีเลคทริม ขนาด 40 แรงม้า ชนิดหุ้มปิดกันน้ำ จำนวน 2 รายการ 14. มอเตอร์กังหันน้ำ จำนวน 3 รายการ 15. เก้าอี้มีล้อเลื่อนและที่พักแขน จำนวน 1 รายการ 16. เครื่องพิมพ์ดีดไทย “อ๊อฟทิมา” แบบปัตตโชติ จำนวน 1 รายการ 17. เครื่องคิดเลขไฟฟ้า “ฟาชิท” รุ่น 340 ชนิดมีจอภาพ จำนวน 1 รายการ 18. เครื่องพิมพ์ดีดไทย “โอลิมเปีย” (เกษมณี) จำนวน 1 รายการ 19. พัดลมเพดานส่ายได้รอบตัว “ลักกี้” ขนาด 56” จำนวน 1 รายการ 20. พัดลมดูดอากาศแบบตั้งพื้นขนาด 24” ยี่ห้อโตชิบา จำนวน 2 รายการ 21. เครื่องเลื่อยตัดไม้ “ฮิตาชิ” พร้อมเครื่องลับคม จำนวน 1 รายการ 22. เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า “บ๊อช” VTE.121-645 A. จำนวน 1 รายการ 23. เก้าอี้มีล้อเลื่อนและที่พักแขน TN38 จำนวน 1 รายการ 24. เครื่องขันสกรูน็อตไฟฟ้า “FEINS AFB” จำนวน 1 รายการ 25. บันไดอลูมิเนียมความยาว 6 – 8 ฟุต จำนวน 1 รายการ รายละเอียด

Total 270 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 27 Next »

ใส่หมายเลขหน้าที่ต้องการ :