ขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น
[ประกาศ ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2556]
     ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ - ทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน ของกองบริการ รวม 2 รายการ 1. โครงสร้างเหล็กตัวเรือ มีสภาพ สนิมกรุกร่อน ตามสภาพการใช้งาน รวม 1 รายการ 2. เครื่องจักรใหญ่และเครื่องยนต์ขับเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวม 1 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 03 มิถุนายน 2556]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทซากพัสดุ, อาคาด่านตรวจสอบสินค้า, อาคารเครื่องชั่ง, ป้อมเก็บบัตรและหลังคาคลุมฯ, อาคารสถานนีตรวจสอบสินค้าเขื่อนตะวันตก, ตะวันออก ของแผนกตรวจสอบสินค้า ผตท. รายละเอียด
การขายทอดตลาดน้ำมันแก๊สโซฮอล์
[ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2556]
     ท่าเรือแหลมฉบังการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็นโดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ - น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๒,๒๕๐ ลิตร รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2556]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทรถปั้นจั่นเคลื่อนที่ แบบ Rough Terrain Crane รุ่น Omegae 130 ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 คัน หมายเลข 1021 โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ครั้งที่ 2 รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทรถยก จำนวน 34 คัน ประกอบด้วย - รถยกขนาด 2.5 เมตริกตัน ตราอักษร KOMATSU จำนวน 5 คัน หมายเลข รย.2093, 2094, 2095, 2096, 2097 - รถยกไฟฟ้า ขนาด 3 เมตริกตัน ตราอักษร TOYOTA จำนวน 8 คัน พร้อมเครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ หมายเลข รย.316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323 - รถยก ขนาด 3.5 เมตริกตัน ตราอักษร KOMATSU จำนวน 15 คัน หมายเลข รย.3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608 - รถยก ขนาด 5 เมตริกตัน ตราอักษร KOMATSU จำนวน 5 คัน หมายเลข รย.5090, 5091, 5092, 5093, 5094 - รถยก ขนาด 10 เมตริกตัน ตราอักษร LINDE จำนวน 1 คัน หมายเลข รย.1006 โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น (ครั้งที่ 2)
[ประกาศ ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2556]
     ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ - ทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน ของกองบริหารงานทั่วไป รวม 7 รายการ ที่ รายการ จำนวน 1 โต๊ะตั้งทีวีและวีดีโอ 1 2 เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ HP 1 3 เครื่องเจาะกระดาษชนิดไฟฟ้า 1 4 แผงเหล็กโปร่งกั้นจราจร 5 5 แผงเหล็กกั้นจราจรชนิดล้อเลื่อน 4 6 ชั้นเหล็กไลท์เกรท 1 7 เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย 1 รายละเอียด
ขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น
[ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2556]
     ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ -ทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน ของกองบริหารงานทั่วไป รวม 7 รายการ 1 โต๊ะตั้งทีวีและวีดีโอ 1 2 เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ HP 1 3 เครื่องเจาะกระดาษชนิดไฟฟ้า 1 4 แผงเหล็กโปร่งกั้นจราจร 5 5 แผงเหล็กกั้นจราจรชนิดล้อเลื่อน 4 6 ชั้นเหล็กไลท์เกรท 1 7 เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย 1 รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น
[ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2556]
     ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ - ทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน ของกองบริการ รวม 17 รายการ รายละเอียด
ทั้งหมด 159 ข่าว : 20 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]