การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2558]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนชำรุด จำนวน 85 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2558]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนชำรุด จำนวน 90 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ทรัพย์สินที่ชำรุด และไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน ออกจากบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 89 รายการ ของแผนกบริการงานไฟฟ้า กองบริการงานช่าง ฝ่ายการช่าง
[ประกาศ ณ วันที่ 09 มกราคม 2558]
     มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด และไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน ออกจากบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 89 รายการ ของแผนกบริการงานไฟฟ้า กองบริการงานช่าง ฝ่ายการช่าง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ซึ่งมีรายละเอียดดังรายการขายทอดตลาดที่แนบ โดยแบ่งเป็น รายการทรัพย์สินที่ชำรุด จำนวน 63 รายการ คิดราคาตามน้ำหนักที่ชั่งได้จริง - รายการที่ 1 – 59, 64 – 76, 89 (น้ำหนักโดยประมาณ 1,746 กิโลกรัม) รายการทรัพย์สินที่ชำรุด จำนวน 15 รายการ คิดราคาแบบเหมารวม - รายการที่ 60 – 63, 77 – 81 , 83 - 88 รายการรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 รายการ รายการที่ 82 - รถจักรยานยนต์ (หญิง) “ยามาฮ่า” เรนโบว์ # ทะเบียน นบย.806 จำนวน 1 คัน รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วประเภทน้ำมันเก่าใช้แล้ว (ถัง 200ลิตร) จำนวน 110 ถัง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนชำรุด จำนวน 268 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทรถหัวลากพ่วงตู้สินค้า ตราอักษร OTTAWA ขนาด 30 เมตริกตัน จำนวน 9 คัน หมายเลข รหล.3040,3050,3054,3062,3066,3068,3070,3072,3074 โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2557]
     ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนชำรุด จำนวน 200 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2557]
     มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๑๙๙ รายการ รายละเอียด
ทั้งหมด 246 ข่าว : 31 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ]