การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 38 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ครั้งที่ 2 รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทอะไหล่เศษเหล็กและสลิงเก่าใช้แล้ว จำนวน 1 กอง ชั่งน้ำหนักตามจริง รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทอะไหล่เก่ารถเครื่องมือทุ่นแรง (รหล.) เสื่อมสภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 52 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทอะไหล่เก่ารถเครื่องมือทุ่นแรง (ปตส.) เสื่อมสภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 151 รายการ รายละเอียด
ขายทอดตลาดสินค้าไม้ไผ่ จำนวน 380 P'CS น้ำหนัก 12,000 กก.
[ประกาศ ณ วันที่ 08 มกราคม 2559]
     ขายทอดตลาดสินค้าไม้ไผ่ จำนวน 380 P'CS น้ำหนัก 12,000 กก. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. เปิดซองเสนอราคา เวลา 10.35 น. วันเดียวกัน ณ ที่ทำการขายทอดตลาด แผนกคลังสินค้าตกค้าง กองคลังสินค้า ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ ที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 19 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558]
     ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ ที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 16 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งสิ้น 22,800.-บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ พัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ ที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 16 รายการ ดังนี้ 1. เครื่องพิมพ์สี COLOR PLOTTER HEWLETT PACKARD จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องคำนวณหาพื้นที่ระบบ DIGITAL จำนวน 1 เครื่อง 3. เครื่องปรับอากาศ DAIKIN ขนาด 18000 BTU จำนวน 1 เครื่อง 4. เครื่องประมวลผลแบบ Notebook BELTA รุ่น Mollis จำนวน 2 เครื่อง (บัญชีทรัพย์สิน 1600005857 และ 1600005858) 5. เครื่องวัดและบันทึกระดับน้ำแบบบันทึกข้อมูลฯ จำนวน 4 เครื่อง (บัญชีทรัพย์สิน 1600006360, 1600006361, 1600006362 และ 1600006363) 6. ตู้เซฟ จำนวน 1 ตู้ 7. สว่านไฟฟ้า “มิตซูบิชิ” พร้อมแท่นตั้งและตอก จำนวน 1 เครื่อง 8. เครื่องชั่ง “ชูเตอร์” ANALYTICAL BALANCE จำนวน 1 เครื่อง 9. กล้องจุลทรรศน์ชนิดมอง 2 ตา “เลี้ยตซ์” จำนวน 1 ตัว 10.โต๊ะประจำแผนก จำนวน 1 ตัว 11.โต๊ะประจำแผนกพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด 12.ฟุตเหล็กขาว เทปวัดระยะ ๕๐ เมตร จำนวน 1 ชุด 13.แส้ลมเคาะสนิม ขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 อัน 14.เครื่องตรวจกำลังดันหัวแดเครื่องยนต์ “BOSCH” จำนวน 1 เครื่อง 15.เครื่องสูบน้ำแบบไดรโว่ “HOME MATE” จำนวน 1 เครื่อง 16.จอภาพ (HELSMANS MONITOR) “COMPAQ” รุ่น SV6 จำนวน 2 เครื่อง (บัญชีทรัพย์สิน 1700060069 และ 1700060070) รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2558]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทยางเก่าใช้แล้วจำนวน 1 กอง นับจำนวนตามจริง ประกอบด้วย ยางกลวง 10.00-20-16 ชนิดดอกเรียบ ยางกลวงขนาด 11.00-20-16 ชนิดดอกเรียบ ขนาด 18.00-25-40 ชนิดดอกบั้ง ขนาด 14.00-25-28 ชนิดดอกบั้ง รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินชำรุดเสื่อสภาพ จำนวน 9 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินชำรุดเสื่อสภาพ จำนวน 11 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ ที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 48 รายการ และไม่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 15 รายการ รวมจำนวน 63 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2558]
     ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ ที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 48 รายการ และไม่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 15 รายการ รวมจำนวน 63 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งสิ้น 66,375.-บาท (หกหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ พัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ ที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 48 รายการ ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งสิ้น 7,000.-บาท ดังนี้ 1. ปั๊มสูบน้ำงานโยธา WARMAN รุ่น 20A-L ขับด้วยมอเตอร์ จำนวน 1 ตัว 2. เครื่องวัดความลึก (ECHOSONCER) ELAC LA2 4700 Type STG 721 จำนวน 1 เครื่อง 3. โทรทัศน์สี โซนี่ รุ่น KV-K 29 MZ-1 ขนาด 29 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 4. โทรทัศน์สี ขนาด 29 นิ้ว PHILIPS MULTIMEDIA TV จำนวน 1 เครื่อง 5. อุปกรณ์ส่งสัญญาณแสดงตำแหน่งบนจอเรดาห์ (RADAR TRANSPONDER) รุ่น RT9 จำนวน 1 เครื่อง 6. อุปกรณ์ส่งสัญญาณแสดงตำแหน่งบนจอเรดาห์ (RADAR TRANSPONDER) รุ่น RT9 จำนวน 1 เครื่อง 7. เครื่องหยั่งน้ำ 2 ความถี่ 33 และ 210 KHz จำนวน 1 เครื่อง 8. NOTEBOOK ใช้ทดสอบระบบ DENSITY “ASUS” และ VELOCITY จำนวน 1 เครื่อง 9. กล้องสองตา NO.41-10098 จำนวน 1 ตัว 10.กล้องส่องทางไกล “แพนเท็กซ์” NO.531273 (รับโอนจาก สด.5) จำนวน 1 ตัว 11.กล้องสองตา B.I.F MARINE TYPE PENTEX NO.28064 (รับโอนจาก สด.5)จำนวน 1 ตัว 12.เครื่องตรวจสอบกำลังดันหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 เครื่อง 13.เก้าอี้นวมแบบมีเท้าแขนขาเหล็ก (รับโอนจาก สด.๕) จำนวน 1 ตัว 14.เครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า HONDA G200 300397 เบนซิลตัวปั๊มน้ำ 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 15.เครื่องอบผ้า NYBORG TYPE 160T จำนวน 1 เครื่อง 16.เครื่องซักผ้า(ใหญ่) NYBORG TYPE 1203 จำนวน 1 เครื่อง 17.เครื่องซักผ้า MIELE จำนวน 1 เครื่อง 18.เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเคลื่อนที่ SHIBAURA จำนวน 1 เครื่อง 19.เครื่องพิมพ์ดีดไทย ตราอักษร โอลิมเปีย จำนวน 1 เครื่อง 20.โทรศัพท์มือถือ NOKIA N252 t.309-6063 จำนวน 1 เครื่อง 21.เครื่องเล่นวิทยุเทป Mini Hifi ตราอักษร SONY จำนวน 1 เครื่อง 22.เครื่องเล่นวิทยุเทป Mini Hifi ตราอักษร SONY จำนวน 1 เครื่อง 23.วิทยุเทปฟิลลิปส์ AZ1202 จำนวน 1 เครื่อง 24.เครื่องเล่นวีดีโอเทป ตราอักษร SONY จำนวน 1 เครื่อง 25.เครื่องเล่นวีดีโอเทป ตราอักษร SONY จำนวน 4 เครื่อง 26.เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ตราอักษร Brother จำนวน 1 เครื่อง 27.โทรทัศน์สี ตราอักษร SONY จำนวน 1 เครื่อง 28.โทรทัศน์สี ตราอักษร SONY จำนวน 1 เครื่อง 29.ไฟฉายกันน้ำ จำนวน 1 เครื่อง 30.เครื่องพิมพ์ดีดไทย โอลิมเปีย แคร่ 18” จำนวน 1 เครื่อง 31.เครื่องปรับอากาศ SAIJO DENKI จำนวน 1 เครื่อง 32.เครื่องปรับอากาศ SAIJO DENKI จำนวน 1 เครื่อง 33.เครื่องปรับอากาศ SAIJO DENKI จำนวน 1 เครื่อง 34.เครื่องปรับอากาศ SAIJO DENKI จำนวน 1 เครื่อง 35.เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR แบบแยกส่วน 9350 BTU จำนวน 1 เครื่อง 36.เครื่องปรับอากาศ CARRIER ขนาด 13000 BTU จำนวน 1 เครื่อง 37.พัดลมตั้งพื้น ซันโย ขนาด 16” จำนวน 1 เครื่อง 38.พัดลมตั้งพื้น 16” จำนวน 1 เครื่อง 39.พัดลมเพดานชนิดส่ายได้ จำนวน 1 เครื่อง 40.พัดลมเพดานชนิดส่ายได้ จำนวน 1 เครื่อง 41.เครื่องเล่นวิทยุ-เทปคู่ PANASONIC พร้อมลำโพง จำนวน 1 เครื่อง 42.ลำโพงมือถือ STM-1103 จำนวน 1 เครื่อง 43.เครื่องรับโทรทัศน์ NATIONAL จำนวน 1 เครื่อง 44.กล้องสองตา PENTEX ZCF NO603-17954 จำนวน 1 เครื่อง 45.กล้องสองตา PENTEX ZCF NO603-17929 จำนวน 1 เครื่อง 46.เตาไฟฟ้า ขนาด 220V 2500W จำนวน 1 เครื่อง 47.เครื่องดูดฝุ่น TURBORA จำนวน 1 เครื่อง 48.ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 10.8 คิว “โตชิบา” จำนวน 1 ตู้ พัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ ที่ไม่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 15 รายการ ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งสิ้น 59,375.-บาท ดังนี้ 49.ถังบรรจุก๊าซ HALON จำนวน 5 ถัง 50.เครื่องแยกน้ำมันเชื้อเพลิง ตราอักษร ALFA-LAVAL จำนวน 1 เครื่อง 51.คอมเพรสเซอร์ ตราอักษร CARLYLE จำนวน 1 ตัว 52.คอนเดนเซอร์ ตราอักษร UNI-AIRE จำนวน 1 ตัว 53.เครื่องยนต์ติดท้ายเรือช่วยชีวิต ตราอักษร MERCURY จำนวน 1 เครื่อง 54.เรดาห์ระยะใกล้ (RIVER RADAR) จำนวน 1 ตัว 55.เครื่องซักผ้า จำนวน 2 เครื่อง 56.เครื่องอบผ้า จำนวน 1 เครื่อง 57.แพชูชีพ แบบ Capsule ความจุ 25 คน จำนวน 2 ลูก 58.เข็มทิศไยโร (มาสเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง 59.แขนขุดขวา พร้อมหัวขุด ความยาว 17 เมตร จำนวน 1 ชุด 60.ประตูท่อส่งดิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มิลลิเมตร จำนวน 2 ชุด 61.ประตูท่อส่งดิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 700 มิลลิเมตร จำนวน 2 ชุด 62.แพชูชีพ แบบ Capsule ความจุ 25 คน จำนวน 2 ลูก 63.แพชูชีพ จำนวน 2 ลูก รายละเอียด

Total 293 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 30 Next »

ใส่หมายเลขหน้าที่ต้องการ :