การจำหน่ายพัสดุคงคลังที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 44 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559]
      ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ รายละเอียด
ยกเลิกการขายรถยนต์นั่งเก๋งโตโยต้า รุ่น โคโรลล่า 1.5 GXI ใช้งานแล้ว จำนวน ๑ คัน ให้แก่พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
[ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2559]
     การขายรถยนต์นั่งเก๋งโตโยต้า รุ่น โคโรลล่า 1.5 GXI จำนวน ๑ คัน ให้แก่พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากไม่มีผู้เข้ายื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๑๒ รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559]
     ขายพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม แผนกคลังพัสดุ กองพัสดุ ฝ่ายการเงินและบัญชี อาคารการท่าเรือแห่งประเทศไทย และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๕ น. เป็นต้นไป รายละเอียด
การขายรถยนต์นั่งเก๋งโตโยต้า รุ่น โคโรลล่า 1.5 GXI ใช้งานแล้ว จำนวน 1 คัน ให้แก่พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
[ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559]
     ขายรถยนต์นั่งเก๋งโตโยต้า รุ่น โคโรลล่า 1.5 GXI จำนวน 1 คัน ให้แก่พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ประสงค์จะซื้อนำไปใช้งาน กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 – 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา 11.05 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 กองบริการ ฝ่ายการร่องน้ำ ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 01 เมษายน 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทแชสซีสบรรทุกตู้สินค้า จำนวน 4 คัน ชตส.090, 092, 096 และ 098 โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 01 เมษายน 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทรถยก จำนวน 14 คัน รย.2098, 3101, 3102, 3585, 3586, 3587, 3609, 3610, 3615, 3619, 3620, 3621, 1008, 1503 สะพานพาดตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 11 ชุด อุปกรณ์หนีบกระดาษม้วน จำนวน 2 ชุด และอุปกรณ์ควบคุมอัจริยะ จำนวน 5 ชุด โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทแชสซีสบรรทุกตู้สินค้า จำนวน 13 คัน ชตส.060, 061, 062, 063, 065, 066, 069, 070, 071, 072, 075, 076 และ078 โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ของกองการท่า จำนวน 4 รายการ (รถ Forklift)
[ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ของกองการท่า จำนวน 4 รายการ (รถ Forklift) โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ 1. รถ Forklift สินทรัพย์เลขที่ 3500000058 (รถยกสินค้า 5,000 ปอนด์ 1 คัน B2) 2. รถ Forklift สินทรัพย์เลขที่ 3500000059 (รถยกสินค้า 5,000 ปอนด์ 1 คัน B2) 3. รถ Forklift สินทรัพย์เลขที่ 3500000060 (รถยกสินค้า 5,000 ปอนด์ 1 คัน B2) 4. รถ Forklift สินทรัพย์เลขที่ 3500000061 (รถยกสินค้า 5,000 ปอนด์ 1 คัน B2) รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทน้ำมันเก่าใช้แล้ว (ถัง 200 ลิตร) จำนวน 350 ถัง ถังไส้กรองน้ำมันเก่า จำนวน 7 ถัง และถังน้ำมันเปล่าใช้แล้ว จำนวน 80 ถัง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 14 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ครั้งที่ 2 รายละเอียด

Total 303 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 31 Next »

ใส่หมายเลขหน้าที่ต้องการ :