การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2557]
     ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนชำรุด จำนวน 200 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2557]
     มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๑๙๙ รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทเครื่องยนต์สูบน้ำใช้แล้ว จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทอะไหล่เก่า HEAVY HOOK และ SPREADER (RAM) ชั่งน้ำหนักตามจริง ครั้งที่ 2 รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทอะไหล่รถเครื่องมือทุ่นแรงชำรุดเสื่อมสภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 50 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทยางเก่าใช้แล้ว จำนวน 1 กอง นับจำนวนตามจริง ประกอบด้วย ยางกลวง ขนาด 10.00-2016 ชนิดดอกเรียบ, ยางกลวงขนาด 11.00-20-16 ชนิดดอกเรียบ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทน้ำมันเก่าใช้แล้ว (ถัง 200 ลิตร) จำนวน 70 ถัง และไส้กรองเก้าใช้แล้ว จำนวน 10 ถัง รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ทรัพย์สิน และพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุด ของแผนกซ่อมสร้าง จำนวน 55 รายการ (ครั้งที่ 3)
[ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2557]
     ขายทอดตลาดทรัพย์สิน และพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุด ของแผนกซ่อมสร้าง จำนวน 55 รายการ (ครั้งที่ 3) โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ รายการรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 1 รายการ ดังนี้ - รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ CATERPILLAR รุ่น D4 จำนวน 1 คัน รายละเอียด
ทั้งหมด 240 ข่าว : 30 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]