การขายกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์ น้ำหนักประมาณ ๘,๗๗๙ กิโลกรัม ของกองบริการ ฝ่ายการร่องน้ำ
[ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559]
     ขายกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์ (น้ำหนักประมาณ ๘,๗๗๙ กิโลกรัม) โดยวิธีทอดตลาด รายละเอียด
การจำหน่ายพัสดุชำรุด ที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๒๒ รายการของกองการสำรวจร่องน้ำ ฝ่ายการร่องน้ำ
[ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559]
     จำหน่ายพัสดุชำรุดที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๒๒ รายการ ของกองการสำรวจร่องน้ำ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๒๐.๐๐ บาท (หกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยพัสดุชำรุดที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๒๒ รายการ มีดังนี้ ๑.ทุ่นไฟขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๓๐ เมตร จำนวน ๑ ทุ่น ๒.ทุ่นไฟขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๓๐ เมตร จำนวน ๑ ทุ่น ๓.ทุ่นไฟพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ทุ่น ๔.ทุ่นไฟพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ทุ่น ๕.เครื่องปรับอากาศ DAIKIN ขนาด 18000 BTU./SPRITTYPE จำนวน ๒ เครื่อง ๖.เครื่องประมวลผลแบบ Notebook BELTA รุ่น Mollis จำนวน ๒ เครื่อง ๗.ตู้เซฟ จำนวน ๑ เครื่อง ๘.ไม้บรรทัดขนาดชนิดพับทำด้วยไม้ เรือท่าเรือ ๑๐๓ จำนวน ๑ อัน ๙.สว่านไฟฟ้า “มิตซูบิชิ” พร้อมแท่นตั้งและตอก จำนวน ๑ ตัว ๑๐.เครื่องชั่ง “ซูเตอร์” ANALYTICAL BALANCE # 44 จำนวน ๑ เครื่อง ๑๑.กล้องจุลทัศน์ชนิดมอง ๒ ตา “เลี้ยตซ์” จำนวน ๑ เครื่อง ๑๒.โต๊ะประจำแผนก จำนวน ๑ ตัว ๑๓.โต๊ะประจำแผนกพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ตัว ๑๔.ฟุตเหล็กขาว เทปวัดระยะ ๕๐ เมตร จำนวน ๑ อัน ๑๕.แส้ลมเคาะสนิม ขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ T 16 จำนวน ๑ อัน ๑๖.เครื่องตรวจกำลังดันหัวฉีดเครื่องยนต์ BOSCH จำนวน ๑ เครื่อง ๑๗.เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ PORTABLE TSURUMI พร้อมสาย จำนวน ๑ เครื่อง ๑๘.พัดลมแบบตั้งโต๊ะ ฮิตาชิ ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ๑๙.เครื่องสูบน้ำแบบไดรโว่ HOME MATE #๓๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง ๒๐.จอภาพ (HELSMANS MONITOR) “COMPAG” รุ่น SV6 จำนวน ๒ เครื่อง ๒๑.เครื่องคำนวณหาพื้นที่ระบบ DIGITAL (PLACOM) จำนวน ๑ เครื่อง ๒๒.เครื่องวัดและบันทึกระดับน้ำแบบบันทึกข้อมูลด้วย จำนวน ๓ เครื่อง รายละเอียด
ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๑๐ รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) รายละเอียด
รถยนต์นั่งเก๋งโตโยต้า รุ่น โคโรลล่า 1.5 GXI จำนวน ๑ คัน ออกจากบัญชีทรัพย์สิน ครั้งที่ ๒
[ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559]
     ขายรถยนต์นั่งเก๋งโตโยต้า รุ่น โคโรลล่า 1.5 GXI จำนวน ๑ คัน ให้แก่พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ รายละเอียด
การจำหน่ายพัสดุคงคลังที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 44 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559]
      ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ รายละเอียด
ยกเลิกการขายรถยนต์นั่งเก๋งโตโยต้า รุ่น โคโรลล่า 1.5 GXI ใช้งานแล้ว จำนวน ๑ คัน ให้แก่พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
[ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2559]
     การขายรถยนต์นั่งเก๋งโตโยต้า รุ่น โคโรลล่า 1.5 GXI จำนวน ๑ คัน ให้แก่พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากไม่มีผู้เข้ายื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๑๒ รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559]
     ขายพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม แผนกคลังพัสดุ กองพัสดุ ฝ่ายการเงินและบัญชี อาคารการท่าเรือแห่งประเทศไทย และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๕ น. เป็นต้นไป รายละเอียด
การขายรถยนต์นั่งเก๋งโตโยต้า รุ่น โคโรลล่า 1.5 GXI ใช้งานแล้ว จำนวน 1 คัน ให้แก่พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
[ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559]
     ขายรถยนต์นั่งเก๋งโตโยต้า รุ่น โคโรลล่า 1.5 GXI จำนวน 1 คัน ให้แก่พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ประสงค์จะซื้อนำไปใช้งาน กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 – 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา 11.05 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 กองบริการ ฝ่ายการร่องน้ำ ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 01 เมษายน 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทแชสซีสบรรทุกตู้สินค้า จำนวน 4 คัน ชตส.090, 092, 096 และ 098 โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 01 เมษายน 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทรถยก จำนวน 14 คัน รย.2098, 3101, 3102, 3585, 3586, 3587, 3609, 3610, 3615, 3619, 3620, 3621, 1008, 1503 สะพานพาดตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 11 ชุด อุปกรณ์หนีบกระดาษม้วน จำนวน 2 ชุด และอุปกรณ์ควบคุมอัจริยะ จำนวน 5 ชุด โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด

Total 307 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 31 Next »

ใส่หมายเลขหน้าที่ต้องการ :