การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560]
     ประเภททรัพย์สินชำรุด และหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 220 รายการ ของกองปฏิบัติการสินค้า 1 รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560]
     ประเภททรัพย์สินชำรุด และหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 273 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560]
     ประเภทอะไหล่เก่ารถเครื่องมือทุ่นแรงเสื่อมสภาพไม่ได้ใช้ประโยขน์ จำนวน 13 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว รายการซากพัสดุซึ่งเป็นอุปกรณ์ลิฟท์โดยสารของอาคารฝ่ายการช่าง จำนวน 5 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560]
     มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว รายการซากพัสดุซึ่งเป็นอุปกรณ์ลิฟท์โดยสารของอาคารฝ่ายการช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.มอเตอร์ขับลิฟท์ จำนวน 1 ตัว และชุดขาตั้งเหล็กของมอเตอร์ (น้ำหนักประมาณ 200 กิโลกรัม) 2.ตู้ควบคุมการทำงานของลิฟท์ 3.ปุ่มกดและไฟบอกตำแหน่งชั้นลิฟท์ (น้ำหนักรายการที่ 2 และ 3 รวมกันประมาณ 700 กิโลกรัม) 4.สลิงขับลิฟท์พร้อมหัวสลิง 5.สลิง Governor (น้ำหนักรายการที่ 4 และ 5 รวมกันประมาณ 100 กิโลกรัม) รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทเครื่องมือทุ่นแรงและโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ที่เสื่อมสภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด หมดความจำเป็นขจองกองการบุคคล จำนวน 114 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560]
     ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด หมดความจำเป็นของกองการบุคคล จำนวน 114 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ - ครุภัณฑ์ที่ชำรุด กองการบุคคล รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทอะไหล่เก่า รถเครื่องมือทุ่นแรงเสื่อมสภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 50 รายการ รายละเอียด
การจำหน่ายพัสดุคงคลัง ของกองบริการ จำนวน 65 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560]
      ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ พัสดุคุมจำนวน ของกองบริการ จำนวน 65 รายการ (เอกสารแนบ) รายละเอียด
การจำหน่ายพัสดุคุมจำนวน ของกองบริการ จำนวน 29 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560]
     ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ - พัสดุคุมจำนวน ของกองบริการ จำนวน 29 รายการ (เอกสารแนบ) รายละเอียด
ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทเรือรับเชือก 12 (เครื่อง ISUZU MARINE) จำนวน 1 ลำ และแพชูชีพ NPC รุ่น QJFB จำนวน 1 แพ ของแผนกเรือ กองบริการท่า
[ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทเรือรับเชือก 12 (เครื่อง ISUZU MARINE) จำนวน 1 ลำ และแพชูชีพ NPC รุ่น QJFB จำนวน 1 แพ ของแผนกเรือ กองบริการท่า รายละเอียด

Total 359 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 36 Next »

ใส่หมายเลขหน้าที่ต้องการ :