การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทแชสซีสบรรทุกตู้สินค้า จำนวน 44 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทอาคารที่ทำการแปนกเรือ จำนวน 1 อาการ และเครื่องดูดลมลูกหมุนระบายอากาศ ขนาด 22นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง รวม 4 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 44 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 216 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 82 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินชำรุดและหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 88 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทแชสซีสบรรทุกตู้สินค้า จำนวน 32 คัน รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สิน และพัสดุคุมจำนวนชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 73รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทน้ำมันเก่าใช้แล้ว (ถัง 200 ลิตร) จำนวน 500 ถัง และถังน้ำมันเปล่าใช้แล้ว จำนวน 45 ถัง รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สิน และพัสดุคุมจำนวนชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 557 รายการ ของแผนกรักษาความปลอดภัยและกองรักษาความปลอดภัย รายละเอียด

Total 327 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 33 Next »

ใส่หมายเลขหน้าที่ต้องการ :