การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ใช้แล้ว จำนวน ๑ คัน
[ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2557]
     มีความประสงค์จะขายทอดตลาด รถจักรยานยนต์ ๔ จังหวะ “JRD” รุ่น SURF – Z ทะเบียน มงบ ๑๙๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัึสดุใช้แล้ว ประเภทรถหัวลากพ่วงตู้สินค้า ตราอักษร OTTAWA ขนาด 30 เมตริกตัน จำนวน 10 คัน หมายเลข 3040,3050,3054,3062,3064,3066,3068,3070,3072,3074 โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ครั้งที่ 3 รายละเอียด
การขายกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์ (น้ำหนักประมาณ ๒๓,๕๘๑ กิโลกรัม)
[ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2557]
     ขายกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์ (น้ำหนักประมาณ ๒๓,๕๘๑ กิโลกรัม) โดยวิธียื่นซองเสนอราคา กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ กำหนดรับซองเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. และเปิดซองตัดสินเวลา ๑๐.๓๕ น. วันเดียวกัน ณ ห้องประชุมกองพัสดุ ชั้น ๖ อาคารที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทเศษเหล็ก และสลิงเก่าใช้แล้ว จำนวน 1 กอง ชั่งน้ำหนักตามจริง รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว พัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ออกจากบัญชีทรัพย์สิน ของแผนกบริการงานช่างกล จำนวน ๑๑ รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ออกจากบัญชีทรัพย์สิน ของแผนกบริการงานช่างกล จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้ รายการพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๑๐ รายการ ดังนี้ - เครื่องปรับอากาศ “เพนน์” ขนาด 29400BTU แบบแยกส่วน พร้อมพัดลมดูดอากาศ จำนวน ๑ ตัว - เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตั้งพื้นเทรน ขนาด 24000BTU พร้อมพัดลมดูดอากาศ NATIONAL จำนวน ๔ ตัว - เครื่องปรับอากาศ “TRANE” ขนาด 60000BTU แบบแยกส่วนตั้งพื้น พร้อมพัดลม- ดูดอากาศ จำนวน ๑ ตัว - เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า “โอลิมเปีย” ๒ ภาษา แคร่ ๑๘” รุ่นคอมพีเทนซ์ จำนวน ๑ เครื่อง - เครื่องทำน้ำเย็น “STANDARD” รุ่น SF-UN93 แบบใช้ขวด จำนวน ๑ เครื่อง - พัดลมระบายอากาศขนาด ๘” “เนชั่นแนล” จำนวน ๑ ตัว - เครื่องมือเขียนแบบ “FABER CASTELL” NO.S 1169N จำนวน ๑ อัน รายการพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (คิดราคาตามน้ำหนักที่ชั่งได้จริง) จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ - ใบประตูม้วนและอุปกรณ์ประตูม้วนชำรุด น้ำหนักประมาณ ๒,๐๐๐ กิโลกรัม รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 44 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น
[ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2557]
     ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ - พัสดุที่มีการชำรุดที่เป็นเศษอุปกรณ์ และชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ ของกองบริการ รวม 85 รายการ (เอกสารแนบ) รายละเอียด
ทั้งหมด 191 ข่าว : 24 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ]