การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2560]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทเรือลากจูงใช้แล้วหมายเลข 108 จำนวน 1 ลำ พร้อมทรัพย์สิน รวม 6 รายการ ครั้งที่ 6 รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560]
     จะขายทอตลาดพัสดุใช้แล้วที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ พัสดุชำรุดที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๕ รายการ ดังนี้ ๑.เรือร่องน้ำ ๑๔ (เรือหยั่งน้ำไฟเบอร์กลาส) จำนวน ๑ ลำ ๒.เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ยามาฮ่า รุ่น 150 AETL#6G4-306808 จำนวน ๑ เครื่อง ๓.เรือวางทุ่น (ท่าเรือ ๑๐๓) *ระบบสูบ* จำนวน ๑ ลำ ๔.ระบบไฮดรอลิกส์สำหรับควบคุมเครนบนเรือ เรือท่าเรือ ๑๐๓ จำนวน ๑ รายการ ๕.มอเตอร์พร้อมระบบควบคุมหางเสือเรือท่าเรือ ๑๐๓ จำนวน ๑ รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วประเภททรัพย์สินชำรุดและหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 273 รายการ ครั้งที่ 3 รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560]
     จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วน้ำมันเก่าใช้แล้ว ประเภทน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๒๓ ถัง ถังละ ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๔,๖๐๐ ลิตร และจำนวน ๑ ถัง บรรจุน้ำมัน ๕๐ ลิตร รวมจำนวน ๒๔ ถัง บรรจุน้ำมัน ๔,๖๕๐ ลิตร รายละเอียด
การจำหน่ายพัสดุคงคลัง กองบริการ จำนวน 65 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560]
     ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุคงคลัง กองบริการ จำนวน 65 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทยางชำรุดเนื่องจากการใช้งานของรถเครื่องมือทุ่นแรง จำนวน 3 กอง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายรถกระบะช่วงยาว TOYOTA HILUX แบบ LN852 – TRMRST ขนาด ๒๔๔๖ ซีซี จำนวน ๑ คัน ให้แก่พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
[ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560]
     ขายรถกระบะช่วงยาว TOYOTA HILUX แบบ LN852 – TRMRST ขนาด ๒๔๔๖ ซีซี จำนวน ๑ คัน ให้แก่พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ประสงค์จะซื้อนำไปใช้งาน กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา ๑๐.๓๕ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ กองบริการ ฝ่ายการร่องน้ำ ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รายละเอียด
การขายรถยนต์นั่งกระบะ ๔ ประตู ISUZU ขนาด ๒๔๙๙ ซีซี จำนวน ๑ คัน ให้แก่พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
[ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560]
     ขายรถยนต์นั่งกระบะ ๔ ประตู ISUZU ขนาด ๒๔๙๙ ซีซี จำนวน ๑ คัน ให้แก่พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ประสงค์จะซื้อนำไปใช้งาน กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา ๑๐.๕๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ กองบริการ ฝ่ายการร่องน้ำ ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2560]
     ประเภทหัวลากพ่วงตู้สินค้า หมายเลข รหล.3081 จำนวน 1 คัน และรถยกตู้สินค้าเปล่า หมายเลข รตป.740 และ741 จำนวน 2 คัน ของแผนกรถเครื่องมือทุ่นแรง รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2560]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สิน และพัสดุคุมจำนวนชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 84 รายการ ของแผนกป้องกันอุบัติภัย และกองรักษาความปลอดภัย รายละเอียด

Total 369 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 37 Next »

ใส่หมายเลขหน้าที่ต้องการ :