การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2558]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทยางเก่าใช้แล้วจำนวน 1 กอง นับจำนวนตามจริง ประกอบด้วย ยางกลวง 10.00-20-16 ชนิดดอกเรียบ ยางกลวงขนาด 11.00-20-16 ชนิดดอกเรียบ ขนาด 18.00-25-40 ชนิดดอกบั้ง ขนาด 14.00-25-28 ชนิดดอกบั้ง รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินชำรุดเสื่อสภาพ จำนวน 9 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินชำรุดเสื่อสภาพ จำนวน 11 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ ที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 48 รายการ และไม่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 15 รายการ รวมจำนวน 63 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2558]
     ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ ที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 48 รายการ และไม่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 15 รายการ รวมจำนวน 63 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งสิ้น 66,375.-บาท (หกหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ พัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ ที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 48 รายการ ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งสิ้น 7,000.-บาท ดังนี้ 1. ปั๊มสูบน้ำงานโยธา WARMAN รุ่น 20A-L ขับด้วยมอเตอร์ จำนวน 1 ตัว 2. เครื่องวัดความลึก (ECHOSONCER) ELAC LA2 4700 Type STG 721 จำนวน 1 เครื่อง 3. โทรทัศน์สี โซนี่ รุ่น KV-K 29 MZ-1 ขนาด 29 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 4. โทรทัศน์สี ขนาด 29 นิ้ว PHILIPS MULTIMEDIA TV จำนวน 1 เครื่อง 5. อุปกรณ์ส่งสัญญาณแสดงตำแหน่งบนจอเรดาห์ (RADAR TRANSPONDER) รุ่น RT9 จำนวน 1 เครื่อง 6. อุปกรณ์ส่งสัญญาณแสดงตำแหน่งบนจอเรดาห์ (RADAR TRANSPONDER) รุ่น RT9 จำนวน 1 เครื่อง 7. เครื่องหยั่งน้ำ 2 ความถี่ 33 และ 210 KHz จำนวน 1 เครื่อง 8. NOTEBOOK ใช้ทดสอบระบบ DENSITY “ASUS” และ VELOCITY จำนวน 1 เครื่อง 9. กล้องสองตา NO.41-10098 จำนวน 1 ตัว 10.กล้องส่องทางไกล “แพนเท็กซ์” NO.531273 (รับโอนจาก สด.5) จำนวน 1 ตัว 11.กล้องสองตา B.I.F MARINE TYPE PENTEX NO.28064 (รับโอนจาก สด.5)จำนวน 1 ตัว 12.เครื่องตรวจสอบกำลังดันหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 เครื่อง 13.เก้าอี้นวมแบบมีเท้าแขนขาเหล็ก (รับโอนจาก สด.๕) จำนวน 1 ตัว 14.เครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า HONDA G200 300397 เบนซิลตัวปั๊มน้ำ 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 15.เครื่องอบผ้า NYBORG TYPE 160T จำนวน 1 เครื่อง 16.เครื่องซักผ้า(ใหญ่) NYBORG TYPE 1203 จำนวน 1 เครื่อง 17.เครื่องซักผ้า MIELE จำนวน 1 เครื่อง 18.เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเคลื่อนที่ SHIBAURA จำนวน 1 เครื่อง 19.เครื่องพิมพ์ดีดไทย ตราอักษร โอลิมเปีย จำนวน 1 เครื่อง 20.โทรศัพท์มือถือ NOKIA N252 t.309-6063 จำนวน 1 เครื่อง 21.เครื่องเล่นวิทยุเทป Mini Hifi ตราอักษร SONY จำนวน 1 เครื่อง 22.เครื่องเล่นวิทยุเทป Mini Hifi ตราอักษร SONY จำนวน 1 เครื่อง 23.วิทยุเทปฟิลลิปส์ AZ1202 จำนวน 1 เครื่อง 24.เครื่องเล่นวีดีโอเทป ตราอักษร SONY จำนวน 1 เครื่อง 25.เครื่องเล่นวีดีโอเทป ตราอักษร SONY จำนวน 4 เครื่อง 26.เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ตราอักษร Brother จำนวน 1 เครื่อง 27.โทรทัศน์สี ตราอักษร SONY จำนวน 1 เครื่อง 28.โทรทัศน์สี ตราอักษร SONY จำนวน 1 เครื่อง 29.ไฟฉายกันน้ำ จำนวน 1 เครื่อง 30.เครื่องพิมพ์ดีดไทย โอลิมเปีย แคร่ 18” จำนวน 1 เครื่อง 31.เครื่องปรับอากาศ SAIJO DENKI จำนวน 1 เครื่อง 32.เครื่องปรับอากาศ SAIJO DENKI จำนวน 1 เครื่อง 33.เครื่องปรับอากาศ SAIJO DENKI จำนวน 1 เครื่อง 34.เครื่องปรับอากาศ SAIJO DENKI จำนวน 1 เครื่อง 35.เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR แบบแยกส่วน 9350 BTU จำนวน 1 เครื่อง 36.เครื่องปรับอากาศ CARRIER ขนาด 13000 BTU จำนวน 1 เครื่อง 37.พัดลมตั้งพื้น ซันโย ขนาด 16” จำนวน 1 เครื่อง 38.พัดลมตั้งพื้น 16” จำนวน 1 เครื่อง 39.พัดลมเพดานชนิดส่ายได้ จำนวน 1 เครื่อง 40.พัดลมเพดานชนิดส่ายได้ จำนวน 1 เครื่อง 41.เครื่องเล่นวิทยุ-เทปคู่ PANASONIC พร้อมลำโพง จำนวน 1 เครื่อง 42.ลำโพงมือถือ STM-1103 จำนวน 1 เครื่อง 43.เครื่องรับโทรทัศน์ NATIONAL จำนวน 1 เครื่อง 44.กล้องสองตา PENTEX ZCF NO603-17954 จำนวน 1 เครื่อง 45.กล้องสองตา PENTEX ZCF NO603-17929 จำนวน 1 เครื่อง 46.เตาไฟฟ้า ขนาด 220V 2500W จำนวน 1 เครื่อง 47.เครื่องดูดฝุ่น TURBORA จำนวน 1 เครื่อง 48.ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 10.8 คิว “โตชิบา” จำนวน 1 ตู้ พัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ ที่ไม่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 15 รายการ ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งสิ้น 59,375.-บาท ดังนี้ 49.ถังบรรจุก๊าซ HALON จำนวน 5 ถัง 50.เครื่องแยกน้ำมันเชื้อเพลิง ตราอักษร ALFA-LAVAL จำนวน 1 เครื่อง 51.คอมเพรสเซอร์ ตราอักษร CARLYLE จำนวน 1 ตัว 52.คอนเดนเซอร์ ตราอักษร UNI-AIRE จำนวน 1 ตัว 53.เครื่องยนต์ติดท้ายเรือช่วยชีวิต ตราอักษร MERCURY จำนวน 1 เครื่อง 54.เรดาห์ระยะใกล้ (RIVER RADAR) จำนวน 1 ตัว 55.เครื่องซักผ้า จำนวน 2 เครื่อง 56.เครื่องอบผ้า จำนวน 1 เครื่อง 57.แพชูชีพ แบบ Capsule ความจุ 25 คน จำนวน 2 ลูก 58.เข็มทิศไยโร (มาสเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง 59.แขนขุดขวา พร้อมหัวขุด ความยาว 17 เมตร จำนวน 1 ชุด 60.ประตูท่อส่งดิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มิลลิเมตร จำนวน 2 ชุด 61.ประตูท่อส่งดิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 700 มิลลิเมตร จำนวน 2 ชุด 62.แพชูชีพ แบบ Capsule ความจุ 25 คน จำนวน 2 ลูก 63.แพชูชีพ จำนวน 2 ลูก รายละเอียด
ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ จำนวน 16 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2558]
     มีความประสงค์จะประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ จำนวน 16 รายการ ตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 11 กันยายน 2558 รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 14 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สิน และพัสดุคุมจำนวนชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 38 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทเรือลากจูงใช้แล้ว หมายเลข 108 จำนวน 1 ลำ พร้อมทรัพย์สิน รวม 6 รายการ ครั้งที่ 2 โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ ที่ขึ้นบัญชีทรัพยิศิน จำนวน 31 รายการ และไม่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 23 รายการ รวมจำนวน 54 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2558]
     ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ ที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 31 รายการ และไม่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 23 รายการ รวมจำนวน 54 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งสิ้น 8,324.60 บาท (แปดพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทหกสิบสตางค์) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ พัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ ที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 31 รายการ ดังนี้ 1. เก้าอี้ระดับหัวหน้าแผนก จำนวน 1 ตัว 2. เครื่องพิมพ์ดีดไทย "โอลิมเปีย" SG3N จำนวน 1 เครื่อง 3. เครื่องฉายภาพ PROJECTOR VERTEX รุ่น XD 320 จำนวน 1 เครื่อง 4. เครื่องพ่วง MOTOROLA MODEL LI651A-DGT900 REMOTE CONTROL จำนวน 2 เครื่อง (บัญชีทรัพย์สิน 1600005691 และ 1600005692) 5. พัดลมตั้งพื้น "โตชิบา" ขนาด 16" จำนวน 1 เครื่อง 6. เครื่องพิมพ์ Laser"SAMSUNG" รุ่น ML-1450 #B5AXA00126M จำนวน 1 เครื่อง 7. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า "BRIAN UPS" ขนาด 500 VA จำนวน 1 เครื่อง 8. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ "POWELL-XP" รุ่น S/N 445796-1 จำนวน 1 เครื่อง 9. เครื่องพิมพ์ BUBBLE JET BJC-610 จำนวน 1 เครื่อง 10.เครื่องพิมพ์ Dot Matrix "EPSON" รุ่น LQ-2080IS/N453615-4 จำนวน 1 เครื่อง 11.มอเตอร์สว่านหักมุม "มิลล์เลอร์ฟอลล์" MODEL 359-KR จำนวน 1 ตัว 12.มอเตอร์สว่านมือ "ฮิตาชิ" จำนวน 1 ตัว 13.เครื่องสูบน้ำ "TSURUMI" พร้อมสายส่ง จำนวน 1 เครื่อง 14.ชุดเครื่องมือซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องมือในการซ่อม รุ่น WM308N จำนวน 1 ชุด 15.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 5 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ 16.ตู้เชื่อมไฟฟ้า "ไดเดน" 50 ไซเคิล 300 แอมป์ B-300 จำนวน 1 ตู้ 17.ตู้เชื่อมไฟฟ้า "ไดเดน" 300 แอมป์ 50 เฮิทส์ จำนวน 1 ตู้ 18.พัดลมเพดาน "มิตชูบิชิ" รุ่น C 56-RD ขนาด 56" จำนวน 1 ตัว 19.พัดลมเพดานส่ายได้ "ฮิตาชิ" ขนาด 16" จำนวน 1 เครื่อง 20.แม่แรงพร้อมชุดปั๊มไฮดรอลิกขนาด 30 ตัน จำนวน 2 ชุด (บัญชีทรัพย์สิน 1600005871 และ 1600005872) 21.เครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษ "โอลิมเปีย" 18"SG3 #6198802 จำนวน 1 เครื่อง 22.เครื่องดิจิตอลออสซิลโลสโคป HITACHI รุ่น VC–7102 4 ช่องสัญญาณ 150 Hz จำนวน 1 เครื่อง 23.เครื่องตัดท่อด้วยมอเตอร์ปั๊มไฮดรอลิก RAM–PAC รุ่น A104M จำนวน 1 เครื่อง 24.ตู้เชื่อมแบบทรานฟอร์มเมอร์ "DAIDEN" จำนวน 1 ตู้ 25.เครื่องคิดเลข "ซิติเซ็น" 335 DP #190601117 จำนวน 1 เครื่อง 26.เครื่องพ่วง MOTOROAL MODELI 1651A-DGT 900 จำนวน 2 เครื่อง (บัญชีทรัพย์สิน 1600005694 และ 1600005695) 27.เครื่องปรับอากาศแยกส่วน SAIJO DENKI 24000 BTU รุ่น SUPERSLIM WALL พร้อมพัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 28.เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าโอลิมเปีย 2 ภาษา ของ ขส. จำนวน 1 เครื่อง พัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ ที่ไม่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 23 รายการ ดังนี้ 29.แป้นพิมพ์ จำนวน 6 อัน 30.โทรศัพท์ จำนวน 5 เครื่อง (FORTH 1 เครื่อง, PANASONIC 3 เครื่อง, REACH 1 เครื่อง) 31.เครื่องส่ง FAX ยี่ห้อ CANON TAX-T 301 จำนวน 1 เครื่อง 32.UPS MEXGA จำนวน 1 เครื่อง 33.UPS 500 VA BUILT-IN STABILIZER PANASONIC จำนวน 1 เครื่อง 34.เครื่องกรองน้ำ AMWAY WATER TERATMENT SYSTEM POWER จำนวน 1 เครื่อง 35.เครื่องพิมพ์ SAMSUNG รุ่น ML1915 จำนวน 1 เครื่อง 36.ที่เจาะกระดาษ จำนวน 1 ตัว 37.CPU รุ่น SP 50X MAX จำนวน 1 เครื่อง 38.เครื่องคิดเลข จำนวน 4 เครื่อง (CASIO 3 เครื่อง, SHARP 1 เครื่อง) 39.เครื่องเล่น VDO PANASONIC รุ่น P01 NV-POIMK2 จำนวน 1 เครื่อง 40.ลำโพง จำนวน 2 ตัว 41.จอคอมพิวเตอร์ PHILIPS รุ่น 107 E 6 จำนวน 2 จอ (PHILIPS 1 จอ, SAMSUNG 1 จอ) 42.เครื่องพิมพดีดไฟฟ้า OLYMPIA รุ่น Com Memory petence จำนวน 1 เครื่อง 43.เครื่องคิดเลขไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (CITIZEN 1 เครื่อง, SHARP 1 เครื่อง) 44.ลูกหมุนระบายอากาศ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 13 ลูก 45.เครื่องอัดลม “แชมป์เปี้ยน” จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
การขายกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์ (น้ำหนักประมาณ 3,000 กิโลกรัม)
[ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2558]
     ขายกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์ (น้ำหนักประมาณ 3,000 กิโลกรัม) โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งสิ้น 9,630.-บาท (เก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้ รายละเอียด

Total 287 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 29 Next »

ใส่หมายเลขหน้าที่ต้องการ :