การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว พัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ออกจากบัญชีทรัพย์สิน ของแผนกบริการงานช่างกล จำนวน ๑๑ รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ออกจากบัญชีทรัพย์สิน ของแผนกบริการงานช่างกล จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้ รายการพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๑๐ รายการ ดังนี้ - เครื่องปรับอากาศ “เพนน์” ขนาด 29400BTU แบบแยกส่วน พร้อมพัดลมดูดอากาศ จำนวน ๑ ตัว - เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตั้งพื้นเทรน ขนาด 24000BTU พร้อมพัดลมดูดอากาศ NATIONAL จำนวน ๔ ตัว - เครื่องปรับอากาศ “TRANE” ขนาด 60000BTU แบบแยกส่วนตั้งพื้น พร้อมพัดลม- ดูดอากาศ จำนวน ๑ ตัว - เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า “โอลิมเปีย” ๒ ภาษา แคร่ ๑๘” รุ่นคอมพีเทนซ์ จำนวน ๑ เครื่อง - เครื่องทำน้ำเย็น “STANDARD” รุ่น SF-UN93 แบบใช้ขวด จำนวน ๑ เครื่อง - พัดลมระบายอากาศขนาด ๘” “เนชั่นแนล” จำนวน ๑ ตัว - เครื่องมือเขียนแบบ “FABER CASTELL” NO.S 1169N จำนวน ๑ อัน รายการพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (คิดราคาตามน้ำหนักที่ชั่งได้จริง) จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ - ใบประตูม้วนและอุปกรณ์ประตูม้วนชำรุด น้ำหนักประมาณ ๒,๐๐๐ กิโลกรัม รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 44 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น
[ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2557]
     ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ - พัสดุที่มีการชำรุดที่เป็นเศษอุปกรณ์ และชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ ของกองบริการ รวม 85 รายการ (เอกสารแนบ) รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วประเภทยางเก่าใช้แล้ว จำนวน 1 กอง นับจำนวนตามจริง ประกอบด้วยยางกลวง ขนาด 10.00-20-16 ชนิดดอกเรียบ, ยางกลวง ขนาด 11.00-20-16 ชนิดดอกเรียบ, ยางกลวง ขนาด 18.00-20 ชนิดดอกบั้ง และยางกลวง ขนาด 14.00-20 ชนิดดอกบั้ง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 09 มกราคม 2557]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๑,๒๔๘ ร ายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม แผนกคลังพัสดุ กองพัสดุ ฝ่ายการเงินและบัญชี อาคารการท่าเรือแห่งประเทศไทย และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๕ น. เป็นต้นไป รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ทรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุด ของแผนกคลังพัสดุช่าง จำนวน ๑๗ รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556]
     ขายทอดตลาดทรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุด ของแผนกคลังพัสดุช่าง จำนวน ๑๗ รายการ (บัญชีรายการพัสดุแนบ) โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สิน และพัสดุคุมจำนวนชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 237 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 64 รายการ รายละเอียด
ทั้งหมด 186 ข่าว : 24 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ]