การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558]
     ประเภททรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 75 รายการ และอุปกรณ์ยกขนสินค้าที่ไม่มีบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 10 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2558]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทเรือลากจูงใช้แล้วหมายเลย 108 จำนวน 1 ลำ ถร้อมทรัพย์สิน รวม 6 รายการ โดยวิธีการยื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทรถยกตู้สินค้าเปล่าใช้แล้ว ขนาดยกไม่น้อยกว่า 7 เมตริกตัน ตราอักษร CVS-FERRARI รุ่น 258.6 จำนวน 4 คัน หมายเลข รตป.736, 737, 738 และ 739 พร้อมอะไหล่ที่ชำรุดเสื่อมสภาพๆไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 4 รายการ ครั้งที่ 2 โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว เครื่องปรับอากาศเก่า จำนวน 8 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2558]
     จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ - เครื่องปรับอากาศเก่า จำนวน 8 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงชนิด RUM and Load Break Switch Gear จำนวน 4 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 03 มิถุนายน 2558]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ - อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงชนิด RUM and Load Break Switch Gear จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
การจำหน่ายเสาไฟถนนพร้อมโคมไฟ
[ประกาศ ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2558]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ - เสาไฟถนน 503 ต้น - โคมไฟ 700 ดวง รายละเอียด
ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ จำนวน 2 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558]
     มีความประสงค์จะประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ จำนวน 2 รายการ ตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด
การจำหน่ายพัสดุคงคลังที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558]
     ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558]
     ประเภทรถยกตู้สินค้าเปล่าใช้แล้ว ขนาดยกได้ไม่น้อยกว่า 7 เมตริกตัน ตราอักษร CVS-FERRARI รุ่น 258.6 จำนวน 4 คัน หมายเลข รตป.736, 737, 738 และ 739 พร้อมอะไหล่ที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558]
     ประเภทรถบรรทุกใช้แล้ว ตราอักษร ISUZU จำนวน 2 คัน หมายเลข รบ.207, 208 ตราอักษร HINO จำนวน 8 คัน หมายเลข 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด

Total 273 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 28 Next »

ใส่หมายเลขหน้าที่ต้องการ :