การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 01 เมษายน 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทรถยก จำนวน 14 คัน รย.2098, 3101, 3102, 3585, 3586, 3587, 3609, 3610, 3615, 3619, 3620, 3621, 1008, 1503 สะพานพาดตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 11 ชุด อุปกรณ์หนีบกระดาษม้วน จำนวน 2 ชุด และอุปกรณ์ควบคุมอัจริยะ จำนวน 5 ชุด โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทแชสซีสบรรทุกตู้สินค้า จำนวน 13 คัน ชตส.060, 061, 062, 063, 065, 066, 069, 070, 071, 072, 075, 076 และ078 โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ของกองการท่า จำนวน 4 รายการ (รถ Forklift)
[ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ของกองการท่า จำนวน 4 รายการ (รถ Forklift) โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ 1. รถ Forklift สินทรัพย์เลขที่ 3500000058 (รถยกสินค้า 5,000 ปอนด์ 1 คัน B2) 2. รถ Forklift สินทรัพย์เลขที่ 3500000059 (รถยกสินค้า 5,000 ปอนด์ 1 คัน B2) 3. รถ Forklift สินทรัพย์เลขที่ 3500000060 (รถยกสินค้า 5,000 ปอนด์ 1 คัน B2) 4. รถ Forklift สินทรัพย์เลขที่ 3500000061 (รถยกสินค้า 5,000 ปอนด์ 1 คัน B2) รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทน้ำมันเก่าใช้แล้ว (ถัง 200 ลิตร) จำนวน 350 ถัง ถังไส้กรองน้ำมันเก่า จำนวน 7 ถัง และถังน้ำมันเปล่าใช้แล้ว จำนวน 80 ถัง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 14 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ครั้งที่ 2 รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 38 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ครั้งที่ 2 รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทอะไหล่เศษเหล็กและสลิงเก่าใช้แล้ว จำนวน 1 กอง ชั่งน้ำหนักตามจริง รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทอะไหล่เก่ารถเครื่องมือทุ่นแรง (รหล.) เสื่อมสภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 52 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2559]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทอะไหล่เก่ารถเครื่องมือทุ่นแรง (ปตส.) เสื่อมสภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 151 รายการ รายละเอียด
ขายทอดตลาดสินค้าไม้ไผ่ จำนวน 380 P'CS น้ำหนัก 12,000 กก.
[ประกาศ ณ วันที่ 08 มกราคม 2559]
     ขายทอดตลาดสินค้าไม้ไผ่ จำนวน 380 P'CS น้ำหนัก 12,000 กก. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. เปิดซองเสนอราคา เวลา 10.35 น. วันเดียวกัน ณ ที่ทำการขายทอดตลาด แผนกคลังสินค้าตกค้าง กองคลังสินค้า ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า รายละเอียด

Total 298 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 30 Next »

ใส่หมายเลขหน้าที่ต้องการ :