การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงชนิด RUM and Load Break Switch Gear จำนวน 4 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 03 มิถุนายน 2558]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ - อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงชนิด RUM and Load Break Switch Gear จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
การจำหน่ายเสาไฟถนนพร้อมโคมไฟ
[ประกาศ ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2558]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ - เสาไฟถนน 503 ต้น - โคมไฟ 700 ดวง รายละเอียด
ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ จำนวน 2 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558]
     มีความประสงค์จะประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ จำนวน 2 รายการ ตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด
การจำหน่ายพัสดุคงคลังที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558]
     ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558]
     ประเภทรถยกตู้สินค้าเปล่าใช้แล้ว ขนาดยกได้ไม่น้อยกว่า 7 เมตริกตัน ตราอักษร CVS-FERRARI รุ่น 258.6 จำนวน 4 คัน หมายเลข รตป.736, 737, 738 และ 739 พร้อมอะไหล่ที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558]
     ประเภทรถบรรทุกใช้แล้ว ตราอักษร ISUZU จำนวน 2 คัน หมายเลข รบ.207, 208 ตราอักษร HINO จำนวน 8 คัน หมายเลข 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว แบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว จำนวน 9 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2558]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว แบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว จำนวน 9 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ซึ่งมีรายละเอียดพัสดุใช้แล้วดังนี้ รายการที่ 1 แบตเตอรี่ขนาด 35 แอมป์ จำนวน 2 ลูก รายการที่ 2 แบตเตอรี่ขนาด 60 แอมป์ จำนวน 2 ลูก รายการที่ 3 แบตเตอรี่ขนาด 65 แอมป์ จำนวน 1 ลูก รายการที่ 4 แบตเตอรี่ขนาด 70 แอมป์ จำนวน 15 ลูก รายการทั่ 5 แบตเตอรี่ขนาด 85 แอมป์ จำนวน 1 ลูก รายการที่ 6 แบตเตอรี่ขนาด 90 แอมป์ จำนวน 1 ลูก รายการที่ 7 แบตเตอรี่ขนาด 100 แอมป์ จำนวน 17 ลูก รายการที่ 8 แบตเตอรี่ขนาด 150 แอมป์ จำนวน 10 ลุก รายการที่ 9 แบตเตอรี่ขนาด 225 แอมป์ จำนวน 2 ลูก รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ทรัพย์สิน พัสดุคุมจำนวน ของกองบริการ 23 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558]
      การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ - ทรัพย์สิน พัสดุคุมจำนวน ของกองบริการ 23 รายการ รายละเอียด
ทั้งหมด 261 ข่าว : 33 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]