การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ทรัพย์สิน และพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุด ของแผนกซ่อมสร้าง จำนวน 55 รายการ (ครั้งที่ 2)
[ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2557]
     ขายทอดตลาดทรัพย์สิน และพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุด ของแผนกซ่อมสร้าง จำนวน 55 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ รายการรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 1 รายการ ดังนี้ - รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ CATERPILLAR รุ่น D4 จำนวน 1 คัน รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทรถยกตู้สินค้าหนัก ตราอักษร OTTAWA ขนาด 40 เมตริกตัน จำนวน 3 คัน หมายเลข 4042,4043,4046 รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทพัสดุคุมจำนวนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดเก้าอี้ล้อเลื่อนใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557]
     ขายทอดตลาดเก้าอี้ล้อเลื่อนใช้แล้ว จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 25 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การจำหน่ายพัสดุคงคลังที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 160 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2557]
     ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ - พัสดุคงคลังที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 160 รายการ (เอกสารแนบ) รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557]
     มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) รายละเอียด
ทั้งหมด 219 ข่าว : 28 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]