การขายทอดตลาดเก้าอี้ล้อเลื่อนใช้แล้ว (ครั้งที่ ๒)
[ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2557]
     มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเก้าอี้ล้อเลื่อนใช้แล้ว จำนวน ๕๔ รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จากการใช้งานประจำบ้านพัก/ห้องพักพนักงาน ศสฉ. และครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน กบค.
[ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557]
     จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ - ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จากการใช้งานประจำบ้านพัก/ห้องพักพนักงาน ศสฉ. และครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน กบค. รายละเอียด
ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว พัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้งาน ออกจากบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 19 รายการ ของแผนกโรงไฟฟ้า กองบริการงานช่าง
[ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557]
     มีความประสงค์จะยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้งาน ออกจากบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 19 รายการ ของแผนกโรงไฟฟ้า กองบริการงานช่าง ตามประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ซึ่งกำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 ถึง 10.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายการช่าง อาคารฝ่ายการช่างชั้น 4 การท่าเรือฯ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว พัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้งาน ออกจากบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 19 รายการ ของแผนกโรงไฟฟ้า กองบริการงานช่าง
[ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้งาน ออกจากบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 19 รายการ ของแผนกโรงไฟฟ้า กองบริการงานช่าง (บัญชีรายการแนบ) โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ทรัพย์สิน และพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุด ของแผนกซ่อมสร้าง จำนวน 55 รายการ (ครั้งที่ 2)
[ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2557]
     ขายทอดตลาดทรัพย์สิน และพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุด ของแผนกซ่อมสร้าง จำนวน 55 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ รายการรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 1 รายการ ดังนี้ - รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ CATERPILLAR รุ่น D4 จำนวน 1 คัน รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทรถยกตู้สินค้าหนัก ตราอักษร OTTAWA ขนาด 40 เมตริกตัน จำนวน 3 คัน หมายเลข 4042,4043,4046 รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทพัสดุคุมจำนวนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
ทั้งหมด 223 ข่าว : 28 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]