การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทยางเก่าใช้แล้ว จำนวน 1 กอง นับจำนวนตามจริง ประกอบด้วย ยางกลวง ขนาด 10.00-2016 ชนิดดอกเรียบ, ยางกลวงขนาด 11.00-20-16 ชนิดดอกเรียบ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทน้ำมันเก่าใช้แล้ว (ถัง 200 ลิตร) จำนวน 70 ถัง และไส้กรองเก้าใช้แล้ว จำนวน 10 ถัง รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ทรัพย์สิน และพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุด ของแผนกซ่อมสร้าง จำนวน 55 รายการ (ครั้งที่ 3)
[ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2557]
     ขายทอดตลาดทรัพย์สิน และพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุด ของแผนกซ่อมสร้าง จำนวน 55 รายการ (ครั้งที่ 3) โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ รายการรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 1 รายการ ดังนี้ - รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ CATERPILLAR รุ่น D4 จำนวน 1 คัน รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนชำรุด 309 รายการ (ครั้งที่ 2) รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนชำรุด จำนวน 109 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินชำรุด จำนวน 20 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทรถพ่วงบรรทุก ขนาด 20 ตัน และ30 ตัน จำนวน 4 คัน หมายเลข รพ.204, 304, 306 และ ชตส.058 รายละเอียด
ยกเลิกการประกาศการขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จากการใช้งานประจำบ้านพัก/ห้องพักพนักงาน ศสฉ.และครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน กบค.
[ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2557]
      มีความประสงค์จะประกาศยกเลิกการการขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จากการใช้งานประจำบ้านพัก/ห้องพักพนักงาน ศสฉ. และครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน กบค. ตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
ทั้งหมด 235 ข่าว : 30 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]