การขายทอดตลาดเก้าอี้ล้อเลื่อนใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557]
     ขายทอดตลาดเก้าอี้ล้อเลื่อนใช้แล้ว จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 25 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การจำหน่ายพัสดุคงคลังที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 160 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2557]
     ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ - พัสดุคงคลังที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 160 รายการ (เอกสารแนบ) รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557]
     มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ จำนวน 13 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ จำนวน 13 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. เก้าอี้นวมแบบมีท้าวแขนขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว 2. เครื่องพิมพ์ดีดไทย “โอลิมเปีย” จำนวน 1 เครื่อง 3. เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า “BROTHER” MODEL GX-6750 จำนวน 1 เครื่อง 4. แท่นชาร์จพร้อม POWER SUPPLY “MOLORA” จำนวน 2 อัน 5. โทรศัพท์มือถือ “NOKIA” N252 จำนวน 1 เครื่อง 6. MINI SYSTEM HIFI COMPONENT SONY MHC-RX100AV จำนวน 2 เครื่อง 7. โทรทัศน์สี “SONY” รุ่น KV-K29 MZ-1 ขนาด 29 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 8. โทรทัศน์สี “PHILIPS” MULTIMEDIA ขนาด 29 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 9. โทรทัศน์สี “SONY” KV-25MID ขนาด 25 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง 10.VDO CASSETTE “SONY” SLV-E820 VC2 จำนวน 2 เครื่อง 11.ไฟฉายกันน้ำ จำนวน 1 กระบอก 12.ปั๊มสูบน้ำงานโยธา WARMAN รุ่น 20 A-L จำนวน 1 เครื่อง 13.เครื่องสูบน้ำขนาด 5 แรงม้า “HONDA” จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๗ รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว พัสดุที่ชำรุด ของแผนกยานพาหนะ จำนวน 37 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2557]
     ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ของแผนกยานพาหนะ จำนวน 37 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ - โต๊ะประจำแผนก จำนวน 1 ตัว - โต๊ะพิมพ์ดีด จำนวน 1 ตัว - เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า “โอลิมเปีย” รุ่น SG3N เกษมณี แคร่ 18” จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน “เพนท์” ขนาด 12500 BTU จำนวน 2 ตัว - เครื่องปรับอากาศ “TRANE” ขนาด 18000 BTU แบบแยกส่วนตั้งพื้น รุ่น TTK518 พร้อมพัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 ชุด - เครื่องปรับอากาศ “YORK” แบบแยกส่วน ขนาด 18000 BTU พร้อมพัดลมดูดอากาศ จำนวน 2 ชุด - เครื่องปรับอากาศ “TRANE” แบบแขวน ขนาด 24000 BTU รุ่น TTK024QB พร้อมพัดลมดูดอากาศ จำนวน 2 ชุด - เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตั้งพื้น RS ขนาด 25800 BTU จำนวน 1 ตัว - เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน “เซ็นทรัลแอร์” ขนาด 25800 BTU พร้อมพัดลมดูดอากาศ จำนวน 2 ชุด - เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน “เทรน” แบบตั้งพื้น ขนาด 27200 BTU จำนวน 1 ตัว - เครื่องปรับอากาศ “สตาร์” ขนาด 28300 BTU แบบแยกส่วน พร้อมพัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 ชุด - เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตั้งพื้น “เทรน” ขนาด 32800 BTU พร้อมพัดลมดูดอากาศ NATIONAL จำนวน 5 ชุด - เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน “เพนน์” ขนาด 33400 จำนวน 1 ตัว - เครื่องปรับอากาศ “YORK” ขนาด 36000 BTU JC36 PF-036AV-5546E จำนวน 1 ตัว - เครื่องปรับอากาศ “ATLAN” ขนาด 36000 BTU พร้อมพัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 ตัว - เครื่องปรับอากาศ “YORK” ขนาด 37500 BTU JC36 FD-10AV-5546E จำนวน 1 ตัว - เครื่องปรับอากาศ “TRANE” ขนาด 48000 BTU แบบแยกส่วนตั้งพื้น พร้อมพัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 ชุด - เก้าอี้พื้นไม้ จำนวน 1 ตัว - เครื่องทำน้ำเย็น “เมจิกคูล” จำนวน 1 เครื่อง - พัดลมตั้งพื้น “อาซาฮี” ST 4 AL ขนาด 16” จำนวน 1 ตัว - พัดลมเพดาน “ลัคกี้” ขนาด 56” จำนวน 4 ตัว - พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8” “เนชั่นแนล” จำนวน 3 ตัว รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ทรัพย์สิน และพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุด ของแผนกซ่อมสร้าง จำนวน 55 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2557]
     ขายทอดตลาดทรัพย์สิน และพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุด ของแผนกซ่อมสร้าง จำนวน 55 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ รายการทรัพย์สิน และพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุด จำนวน 50 รายการ ดังนี้ - เครื่องปรับอากาศ “สตาร์” ขนาด 38300 BTU รุ่น SA-38/FK แบบตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว - เครื่องปรับอากาศแยกส่วนตั้งพื้น “PENN” 256 พร้อมพัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 ชุด - เครื่องทำน้ำเย็นชนิดขวดคว่ำ “สแตนดาร์ด” จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องทำน้ำเย็นชนิดคว่ำ “เดอร์บี้” สแตนดาร์ด จำนวน 1 เครื่อง - พัดลมเพดาน “ลัคกี้” ขนาด 56” จำนวน 7 ตัว - พัดลมเพดานส่ายได้รอบตัว “ลักกี้” ขนาด 56” จำนวน 1 ตัว - พัดลมดูดอากาศ “โตชิบา” ขนาด 16” จำนวน 1 ตัว - เครื่องตบทราย เครื่องยนต์ฮอนด้า จำนวน 2 เครื่อง - เครื่องสูบน้ำแรงดันแบบดับเพลิงชนิดหาบหาม รุ่น V75DS จำนวน 1 ตัว - เครื่องสูบน้ำแรงดันแบบดับเพลิงชนิดหาบหาม RABBIT รุ่น P509R จำนวน 1 ตัว - เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ “ไดรโว่” พร้อมมอเตอร์ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 1 ตัว - เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่ม “REX” มอเตอร์ไฟฟ้า CYCLE จำนวน 1 ตัว - เครื่องสูบน้ำไดรโว่ แบบจุ่มในน้ำพร้อมอุปกรณ์ “ฮาซูมิ” จำนวน 1 เครื่อง - ประแจบันถอดน๊อตแบบใช้แรงลมบีบดัน “เค” รุ่น KW32 จำนวน 1 ตัว - เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ชนิดไฟฟ้าตรามงกุฎ จำนวน 1 ตัว - เครื่องอัดจารบีถังตั้งพื้นใช้ลมดันพร้อมอุปกรณ์ “แบคน๊อต” จำนวน 1 เครื่อง - เต็นท์ผ้าใบคู่ไนล่อนสำเร็จรูป ขนาด 5x12 ม. K901 , K903 จำนวน 2 หลัง - ผ้าใบคลุมโครงเหล็กเต็นท์ ขนาด 5x12 ม. จำนวน 3 ผืน - ตู้เหล็ก 2 บาน กว้าง 36” ลึก 18” สูง 72” จำนวน 1 ตู้ - ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน “วิคตอรี่” จำนวน 1 ตู้ - ชุดไฟกระพริบโซล่าเซล จำนวน 14 ชุด - รถพ่วงขนาด 2 ตัน “โอไฮโอ” จำนวน 1 คัน - เครื่องพิมพ์ดีดไทย “โอลิมเปีย” จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า “โอลิมเปีย” แคร่ 18” ความจำรุ่นคอมพีเทนซ์ จำนวน 1 เครื่อง - ตู้เก็บเครื่องดับเพลิง 196 ม. จำนวน 1 ตู้ - เครื่องตรวจวัดอากาศ รุ่น ENVIROCHECH พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง รายการโครงหลังคา จำนวน 2 รายการ ดังนี้ - โครงหลังคา จำนวน 2 รายการ (น้ำหนักโดยประมาณ 400 กิโลกรัม) รายการรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้ - รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า รุ่น RXE-R 133CC ทะเบียน 3ย-5105 จำนวน 1 คัน รายการรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 1 รายการ ดังนี้ - รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ CATERPILLAR รุ่น D4 จำนวน 1 คัน รายการหางลากพ่วง จำนวน 1 รายการ ดังนี้ - หางลากพ่วง PANUS MODEL PN 242 FF-750 จำนวน 1 ตัว รายละเอียด
ทั้งหมด 215 ข่าว : 27 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]