การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ทรัพย์สิน พัสดุคุมจำนวน ของกองบริการ 23 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558]
      การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ - ทรัพย์สิน พัสดุคุมจำนวน ของกองบริการ 23 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ทรัพย์สิน และพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว ออกจากบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 34 รายการ ของแผนกซ่อมสร้าง
[ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2558]
     ขายทอดตลาดทรัพย์สิน และพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว ออกจากบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 34 รายการ ของแผนกซ่อมสร้าง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ซึ่งมีรายละเอียดรายการขายทอดตลาดดังนี้ 1. กรรไกรตัดเหล็ก “RECORD” ตัดเหล็กขนาด 4 หุน จำนวน 2 รายการ 2. เก้าอี้เขียนแบบ จำนวน 3 รายการ 3. เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า “โอลิมเปีย” 2 ภาษา จำนวน 1 รายการ 4. เครื่องปรับอากาศแยกส่วนตั้งพื้น PENN จำนวน 1 รายการ 5. เครื่องปรับอากาศแยกส่วนตั้งพื้น PENN 25,600 BTU จำนวน 1 รายการ 6. เครื่องทำน้ำเย็นแบบขวดครอบ “สแตนดาร์ด” จำนวน 1 รายการ 7. เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า “แบลคแอนด์เอกเกอร์” รุ่น P57-21 จำนวน 1 รายการ 8. เครื่องสูบน้ำอิเลคทริม 40 แรงม้า จำนวน 2 รายการ 9. เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 12 นิ้ว ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 2 รายการ 10. เครื่องสูบน้ำอิเลคทริม ขนาด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 11. เครื่องสูบน้ำเฮปต้า ขนาด 12 นิ้ว มอเตอร์ 40 แรงม้า จำนวน 1 รายการ 12. มอเตอร์อีเลคทริม ขนาด 40 แรงม้า 380 – 400 โวลท์ จำนวน 1 รายการ 13. มอเตอร์อีเลคทริม ขนาด 40 แรงม้า ชนิดหุ้มปิดกันน้ำ จำนวน 2 รายการ 14. มอเตอร์กังหันน้ำ จำนวน 3 รายการ 15. เก้าอี้มีล้อเลื่อนและที่พักแขน จำนวน 1 รายการ 16. เครื่องพิมพ์ดีดไทย “อ๊อฟทิมา” แบบปัตตโชติ จำนวน 1 รายการ 17. เครื่องคิดเลขไฟฟ้า “ฟาชิท” รุ่น 340 ชนิดมีจอภาพ จำนวน 1 รายการ 18. เครื่องพิมพ์ดีดไทย “โอลิมเปีย” (เกษมณี) จำนวน 1 รายการ 19. พัดลมเพดานส่ายได้รอบตัว “ลักกี้” ขนาด 56” จำนวน 1 รายการ 20. พัดลมดูดอากาศแบบตั้งพื้นขนาด 24” ยี่ห้อโตชิบา จำนวน 2 รายการ 21. เครื่องเลื่อยตัดไม้ “ฮิตาชิ” พร้อมเครื่องลับคม จำนวน 1 รายการ 22. เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า “บ๊อช” VTE.121-645 A. จำนวน 1 รายการ 23. เก้าอี้มีล้อเลื่อนและที่พักแขน TN38 จำนวน 1 รายการ 24. เครื่องขันสกรูน็อตไฟฟ้า “FEINS AFB” จำนวน 1 รายการ 25. บันไดอลูมิเนียมความยาว 6 – 8 ฟุต จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
การขายกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์ (น้ำหนักประมาณ ๗,๗๕๐ กิโลกรัม)
[ประกาศ ณ วันที่ 05 มีนาคม 2558]
     ขายกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์ (น้ำหนักประมาณ ๗,๗๕๐ กิโลกรัม) โดยวิธียื่นซองเสนอราคา กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดรับซองเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. และเปิดซองตัดสินเวลา ๑๐.๓๕ น. วันเดียวกัน ณ ห้องประชุมกองพัสดุ ชั้น ๖ อาคารที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทอะไหล่รถเครื่องมือทุ่นแรงชำรุดเสื่อมสภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 50 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทอะไหล่เก่า รถเครื่องมือทุ่นแรง เสื่อมสภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 125 รายการ โดยยื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภท ทรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนชำรุด จำนวน 197 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภท ทรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนชำรุด จำนวน 197 รายการ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทยางเก่าใช้แล้ว จำนวน 1 กอง นับตามจำนวนจริง ประกอบด้วย ยางกลวง ขนาด 10.00-20-16 ชนิดดอกเรียบ, ยางกลวงขนาด 11.00-20-16 ชนิดดอกเรียบ ขนาด 1800-25-40 ชนิดดอกบั้ง ขนาด1400-25-28 ชนิดดอกบั้ง ประเภทยางตัน ขนาด 6.00-9 ยางตัน ขนาด 6.50-10 ยางตัน ขนาด 7.00-20 ยางตัน ขนาด 14.00-20 ยางตัน ขนาด 1600R25 โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จากการใช้งานประจำบ้านพัก/ห้องพักพนักงาน ศสฉ. และครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน กบค.
[ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2558]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ดังนี้ - ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จากการใช้งานประจำบ้านพัก/ห้องพักพนักงาน ศสฉ. และครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน กบค. รายละเอียด
ทั้งหมด 254 ข่าว : 32 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ]