การท่าเรือแห่งประเทศไทย


 ที่อยู่ : 444 ถนนท่าเรือ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
 โทร. : 02-269-5499
 โทรสาร. : 02-269-5466
 ถ้าท่านต้องการข้อมูลด่วน กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงที่
่ E-mail : info@port.co.th

กองข้อมูลข่าวสาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย
444 ถนนท่าเรือ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย