ช่องทางติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน

ประเภทคำถาม
ชื่อ-นามสกุลผู้ส่ง
เลขที่บัตรประชาชน
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
e-Mail ผู้ส่ง
เรื่อง
ข้อความ(ไม่เกิน1,000ตัวอักษร)

กรุณากรอกตัวเลขและตัวอักษรลงในช่องว่าง
กองข้อมูลข่าวสาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย
444 ถนนท่าเรือ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย